Съобщение до Мариета  Христова от гр. София, Светла  Лазова от гр. София, Даниел Лазов от с. Вакарел, Георги Петров от гр. София и Ясен Петров от гр. София Посетена: 195

Прочети повече

Съобщение за мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете Посетена: 328

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 1/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж: Магазин № 1, разположен частично в поземлен имот с идентификатор 68134.705.396, представляващ УПИ І – за културен, обществен и търговски център, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София и частично […]

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68134.704.666, Площад на авиацията” Посетена: 502

Прочети повече

Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки” в ПИ с идентификатор 68134.704.665, бул. „Асен Йорданов” Посетена: 712

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява прием по документи за: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК Със същите ще бъде сключен трудов договор. Документи ще се приемат в периода от 05 АВГУСТ до 31 АВГУСТ 2019г., всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа в сградата на СО, район„Слатина–Деловодство,Адрес:бул.„Шипченски проход” 67 Тел. за контакти:  02 97 33 263 […]

Прочети повече

Съобщение от „ЧЕЗ Разпределение България” АД за промяна в графика на отчитане Посетена: 908

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЖМБ-1” АД Посетена: 1,055

Прочети повече

Столична община район „Слатина“ обявява процедура за включване в Механизма за предоставяне на лична помощ във връзка с влязла в сила от 05.07.2019 г. Наредба № РД07-7/28.06.2019 г. издадена от Министъра на труда и социалната политика. Обява Заявление за личен асистент Заявление ползвател Декларация ЗЗДН Посетена: 86

Прочети повече

Протоколи с номера от 39 до 41 от 18.07.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК …/изтегли/ Посетена: 62

Прочети повече