Уважаеми клиенти на НАП, Напомняме Ви, че от 17.02.2020 г., всички услуги и сървиси, предоставяни от НАП ще бъдат достъпни единствено, чрез използването на транспортен протокол TLS v.1.2., с цел гарантиране сигурността на обменяните данни. Обръщаме внимание, че клиентите на НАП, които ползват операционна система Windows XP и стари версии на браузери, след 17.02.2020г. няма […]

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ на основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.706.677, УПИ Х – 677, КВ. 3, М. „СПЗ „СЛАТИНА – ЮГ”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, СО – Р-Н „СЛАТИНА” И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.706.970, УПИ ХІІ – 970, КВ. 3, […]

Прочети повече

Уважаеми Граждани, Уведомяваме Ви, че всеки от Вас който има елха или борче с наличие на коренова система /кашпа или саксия/ може да ги донесе в районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67, която ще се погрижи да бъдат засадени на определените за това места на територията на района. Посетена: 249

Прочети повече

Уведомление до Татяна Методиева, Мартин Маринов, Мириам Маринов, Михаил Теофилов по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация Посетена: 1,939

Прочети повече

Уведомление до Емил Димитров по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация Посетена: 1,754

Прочети повече

Уведомление до Неделчо Даскалов, Марин Динов, Димитър Димов, Любомир Димов по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация Посетена: 1,337

Прочети повече

График за обработка на зелени площи срещу гризачи Посетена: 2,216

Прочети повече

Съобщение на основание § 4, ал. 2, от ДР на ЗУТ До: Собствениците на сграда с ид. 68134.705.305.1, попадащ в УПИ ІV-за поликлиника, кв. 42, по действащият регулационен план на м. „Христо Смирненски-Слатина“ Посетена: 2,818

Прочети повече