Столична община район „Слатина” обявява прием по документи за: • ЛИЧЕН АСИСТЕНТ • ДОМАШЕН ПОМОЩНИК Със същите ще бъде сключен трудов договор. Документи ще се приемат в периода от 28 НОЕМВРИ до 27 ДЕКЕМВРИ 2019г., всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа в сградата на СО, район„Слатина–Деловодство,Адрес: бул. „Шипченски проход” 67 Тел. за контакти: […]

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „ПЕТЪР МИХАЙЛОВ И КО“ ООД С информацията можете да се запознаете в стая 210 в примни дни: вторник от 14,00-17,00 часа и четвъртък от 9,00-12,00 часа Посетена: 43

Прочети повече

„Провеждане на конкурс за войнишки длъжности“ Посетена: 870

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „ПЕТЪР МИХАЙЛОВ И КО“ ООД Посетена: 148

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 2/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж: Магазин № 2, разположен частично в поземлен имот с идентификатор 68134.705.396, представляващ УПИ І – за културен, обществен и търговски център, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София и частично […]

Прочети повече