Уведомление за инвестиционно предложение от „ПЕТЪР МИХАЙЛОВ И КО“ ООД Посетена: 78

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 2/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж: Магазин № 2, разположен частично в поземлен имот с идентификатор 68134.705.396, представляващ УПИ І – за културен, обществен и търговски център, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София и частично […]

Прочети повече

Разрешение за поставяне № 80/23.08.2019 г., издадено от НАГ-СО за зарядна станция за електробуси Посетена: 263

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 1/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж: Магазин № 1, разположен частично в поземлен имот с идентификатор 68134.705.396, представляващ УПИ І – за културен, обществен и търговски център, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София и частично […]

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68134.704.666, Площад на авиацията” Посетена: 1,372

Прочети повече

Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки” в ПИ с идентификатор 68134.704.665, бул. „Асен Йорданов” Посетена: 1,483

Прочети повече