Във връзка с предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност през пожароопасния период за 2018г., Ви информираме за издадена Заповед № СОА18-РД09-473/11.05.2018г. на Кмета на Столична община Заповед № СОА18-РД09-473/11.05.2018г…/изтегли/ Посетена: 150

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-172/14.05.2018 г. за провеждане на обществено обсъждане на: „Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община. […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-155/27.04.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) в обхвата на УПИ ХІ – 957 и ХІV – 903, кв. 3, м. „СПЗ „Слатина-юг‟‟, по плана на гр. София, СО – […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-52/28.02.2018 г. за прекратяване на наемно правоотношение Посетена: 160

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-113/13.04.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПСЗаповед № РСЛ18-РД09-114/13.04.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС Посетена: 363

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-110/10.04.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС Посетена: 163

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-111/12.04.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) в обхвата на УПИ VІ – 469 и VІІ – 470, 471, кв. 234, м. „Гео Милев – Подуене – Редута‟ – образуване […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-32/07.02.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС Посетена: 132

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-8/15.01.2018 г. на Главния архитект на СО – Район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – изменение плана за регулация в обхвата на УПИ VII-1003, УПИ VI-277, VIII-269, XIV-273, кв.31, по плана на гр. София местност „Христо Ботев”, СО район „Слатина” Обявление…/изтегли/Заповед…/изтегли/ Посетена: 142

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ На 15.01.2018 г. от 17,00 часа в стая 217, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на подробен устройствен план – ПУП-ИПРЗ за кв.92, м. „Христо Смирненски – Слатина”, УПИ VІ за ЖС, VІІ- за ЖС, МАГАЗИНИ и ГАРАЖИ, и образуване на нов […]

Прочети повече