Уникален номер в АОП: 9093153 Дата на публикуване: 07.10.2019 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 07.10.2019 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 07.10.2019 г. Документация…/изтегли/ – публикувано на 07.10.2019 г. Образци и проект на договор…/изтегли/ – публикувано на […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 9086125 Дата на публикуване: 27.02.2019 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г. Документация…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г. Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 27.02.2019 г. Образец […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 9085725 Дата на публикуване: 18.02.2019 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г. Документация…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г. Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 18.02.2019 г. Образец […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП:  01272-2018-0004 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – изпратено на 19.12.2018 г., публикувано на 21.12.2018 г. Обявление за поръчка…/изтегли/ – изпратено на 19.12.2018 г., публикувано на 21.12.2018 г. Документация за участие…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 г. Технически спецификации…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 г. Образци от документацията за участие…/изтегли/ – публикувано на 21.12.2018 […]

Прочети повече

Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община район „Слатина” във връзка с НПЕЕМЖС по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Инвеститорски контрол по време на строителство на сграда с […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 9079409
Дата на публикуване: 08.08.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Документация…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 1…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 2…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.
Образец 3…/изтегли/-публикувано на 08.08.2018 г.

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 9078802 Дата на публикуване: 24.07.2018 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г. Документация…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г. Образец 1…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г. Образец 2…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 г. Образец 3…/изтегли/-публикувано на 24.07.2018 […]

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 9077478
Дата на публикуване: 20.06.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.../изтегли/ - публикувано на 20.06.2018 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява.../изтегли/ - публикувано на 20.06.2018 г.
Документация.../изтегли/ - публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 1.../изтегли/ - публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 2.../изтегли/ - публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 3.../изтегли/ - публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 4.../изтегли/ - публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 5.../изтегли/ - публикувано на 20.06.2018 г.

Прочети повече

Извършване на основен ремонт на вътрешна ВиК инсталация в бл. 3, ул. „Гео Милев”, район „Слатина”.

Уникален номер в АОП: 9076661
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.../изтегли/ - публикувано на 31.05.2018 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява.../изтегли/ - публикувано на 31.05.2018 г.
Документация.../изтегли/ - публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 1.../изтегли/ - публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 2.../изтегли/ - публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 3.../изтегли/ - публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 4.../изтегли/ - публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 5.../изтегли/ - публикувано на 31.05.2018 г.

Прочети повече

Уникален номер в регистър на АОП: 01272-2018-0002 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – изпратено на 29.05.2018 г., публикувано на 30.05.2018 г. Обявление за поръчка…/изтегли/ – изпратено на 29.05.2018 г., публикувано на 30.05.2018 г. Документация за участие…/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г. Образец 1 …/изтегли/ – публикувано на 30.05.2018 г. Образец 2 ЕЕДОП – espd …/изтегли/ […]

Прочети повече