“Информация за читалище “АСЕН ЗЛАТАРОВ 1938”

ПОКАНА
от читалищното настоятелството при Н. Ч. „Асен 3латар0в1938″
Кани всички свои членове да присъстват на отчетно-изборното събрание, което ще се състои на 11.03.2016 г. от 17.30 часа в салона на читалището в кв. „ Христо Ботев” ул.511 № 29.
ДНЕВЕН РЕД
1. Финансов отчет за изминалата 2015 г.
2. Отчет за извършената дейност през 2015 г. – постижения,отличия,награди .
3. Прочитане на устава но Н.Ч. „Асен 3латар0в1938 ” иакто и предложения за промени и допълнения.
4. Избиране на протоколчик, наблюдатели и преброители.
5. Избиране на ново настоятелство поради, задължителната съдебна пререгистрация на читалището.
6. Предложения и идеи от членовете на читалищното настоятелство за работата на новоизбраното ръководство през предстоящите три години.
7. Разни.
8. Събранието ще закрие новоизбраният председател.

“Информация за читалище “АСЕН ЗЛАТАРОВ 1938”

Читалища | 0 коментара