По повод отбелязване на 2-ри юни Ден на Ботев и загиналите за свободата на България,в изпълнение на Заповед на Кмета на Столична община ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и на основание чл.46, алЛ, т.2 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Ви уведомявам, че на 02.06.2019 г. от 12.00 ч. ще бъде задействана сиренно-оповестителната система на страната.
СО-район “Слатина”

Тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система

Съобщения |