Разрешение за строеж № Б-75/08.07.2019 г. на Главен инженер на СО за извършване на строително-монтажни работи за: „Външно електро захранване с кабели НН 1 кV на приемник на електрическа енергия в незастроен имот в ПИ на ул. „Цветан Лазаров” №18, м. „СПЗ Слатина Юг”

Разрешение за строеж № Б-75/08.07.2019 г. на Главен инженер на СО за извършване на строително-монтажни работи за: „Външно електро захранване с кабели НН 1 кV на приемник на електрическа енергия в незастроен имот в ПИ на ул. „Цветан Лазаров” №18, м. „СПЗ Слатина Юг”

Обяви |