„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД : тел. 0700 100 10

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД: тел. 0800 121 21

„УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ ЕАД: тел. 0700 11 233

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
Телефон за обслужване на клиенти в страната : 0700 111 11
Телефони на аварийна служба : 02 951 51 96 или 02 951 52 58