Зам. кметове:
Силва Джелепова
инж. Милчо Михайлов
инж. Тошко Николов

Приемно време:
Вторник от 09.00 часа до 12.00 часа.