Желая за бъда записан/а за приемния ден на г-н Георги Илиев, кмет на район „Слатина“, Столична община. Приемният ден на г-н Георги Илиев е всеки петък от 10:30 ч. до 12:30 ч. Заявление за записване се приема от понеделник до сряда (17.00 ч.) в седмицата преди датата на желания прием на телефон 02 8705532 или по електронен път.


Имате ли заведена преписка по въпроса в районната администрация? Ако имате, моля посочете номер и дата и на преписката.

Моля, запишете Вашите данни: