1. Указ № 163/10.07.2019 г. на президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове
2. Централна избирателна комисия
3. Общинска избирателна комисия
4. Столична община
5. Заповеди
6. Съобщения
7. Уведомление за провеждане на публични консултации за състав на секционните избирателни комисии за район „Слатина”,публикувано на 13.09.2019 г.
8. Предварителни избирателни списъци част I за избори за общински съветници и кметове
8А. Избирателни списъци – част ІІ за избори за общински съветници и кметове – 2019 г.
9. ГД „ГРАО” – справка по ЕГН или адрес за номер на избирателна секция и място на гласуване
10. Места за поставяне на агитационни материали
11. Електронни услуги за избори за общински съветници и кметове
12. График за провеждане на обученията на членоветe на секционните избирателни комисии
13. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове
14. Разяснителна кампания

Съобщение

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават “Искане за гласуване по настоящ адрес” по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

  • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,

В изпълнение Заповед № СОА19-РД09-1420/14.10.2019 г. на кмета на Столична община ще се осигури специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването на телефони:

 02/9041351 ; 0800 20 720 /безплатен за граждани/

на 26.10.2019 г. от 7.00до 20.30 ч. и

на 27.10.2019 г. от 7.00 до 19.30 ч.

Респективно при произвеждане на втори тур на избори за кметове:

на 02.11.2019 г. от 7.00до 20.30 ч. и

на 03.11.2019 г. от 7.00 до 19.30 ч.

Карта на избирателните секции и места за гласуване