Уважаеми граждани, открива се процедурата за участие по Програма “Зелена София” 2023г. Имате възможност да вземете участие и да облагородите междублоковите пространства, общинска собственост, около блоковете си с предоставените Ви: цветя, дървесна и храстова растителност, градински инструменти, паркова мебел, материали за ремонт, плочки, антипаркинг елементи, градински огради декоративни камъни и други. Краен срок за подаване […]

Прочети повече

Уважаеми граждани на район Слатина, Във връзка с НОВИТЕ УТВЪРДЕНИ насоки за кандидатстване, по програмата за саниране на многофамилни сгради, на 03 Февруари 2023 г., Ви каним на отворенa срещa с външни експерти и специалисти от администрацията, на която бихте могли да зададете въпросите си и да получите повече информация по темата. Очакваме Ви в читалище „Светлина“, […]

Прочети повече

РЕГЛАМЕНТ   I-ВИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС                                        „ПРОЛЕТНА МАГИЯ” 2022 ГОДИНА Организатор на конкурса е Литературен клуб „Калина Малина” при Народно читалище „П. К. Яворов-1920”, град София. Темата на конкурса е свързана със събуждането на новия живот през пролетта и красивото усещане за света. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурса имат право на участие деца, младежи и […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С оглед спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при спазване на разпоредбите на Наредба № 7/23.09.1999 год.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване възниква необходимостта от извършване на периодични измервания на следните фактори на […]

Прочети повече

Уважаеми дами и господа, Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124/97 год.) и чл. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на дейността на Службите по трудова медицина (ДВ бр.14/2008 год.), в срок до 20.05.2021 год. очакваме Вашите […]

Прочети повече