Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел.п. уведомление_ЕЛ-А.п уведомление_ЕЛ-В.п… Посетена: 369

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел..p уведомление_ЕЛ-В..p.. уведомление_ЕЛ-В.p уведомление_ЕЛ-е.p уведомление_ЕЛ-й.p уведомление_ЕЛ-Р.p Посетена: 371

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: ЗаповедиРД09-530и531от23.11.23г.МПСбез№№ Посетена: 536

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел_(1).п. уведомление_ЕЛ-В.p уведомление_ЕЛ-Д.p.. Посетена: 388

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел.п. уведомление_ЕЛ-В.п уведомление_ЕЛ-Р.п Посетена: 309

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: 22.11.2023-схема худ. г-ка съобщение.docx чл.19, ал-5 от НПОРИМДЕРДТСО Посетена: 311

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук:  Обявление_   Посетена: 181

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук:  заповед_99б_ел..подп. уведомление_ЕЛ-Н – Г_подп. уведомление_ЕЛ-Н._подп. Посетена: 494

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел..подп. уведомление_ЕЛ-В.подп. уведомление_ЕЛ-ВЛ.подп. уведомление_ЕЛ-КЕН.подп. Посетена: 758

Прочети повече

ВАЖНА И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ   ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ  НА РОДИТЕЛИ, ЧИИТО ДЕЦА НЕ СА ПРИЕТИ В ДЕТСКИ ЯСЛИ ИЛИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА –  02.11.2023 г.   Уважаеми родители, Информираме Ви, че с Постановление № 206 от 23.10.2023 г. е приета Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за […]

Прочети повече