С Ъ О Б Щ Е Н И Е   УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,   Информираме Ви за графика на фирма БалБок за мобилните събирателни пунктове за разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата на територията на Столична община през 2023г,. като: Живак и уреди, съдържащи живак/живачни термометри, прекъсвачи и др./; Лакове и бояджийски материали; Домакински препарати […]

Прочети повече

Заповед и Уведомления по процедура с № РСЛ23-ГР94-222/24.01.2023г. заповед_99б_ел уведомление_ЕЛ-А уведомление_ЕЛ-Д_ Посетена: 23

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 124б на ЗУТ   ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА на УПИ VII – 170 (ПИ с идентификатор 68134.704.170 по КККР) и УПИ V-169 (ПИ с идентификатор 68134.704.169 по КККР), кв. 166, м. „Гео Милев”, по плана на гр. София;   […]

Прочети повече

Констативните протоколи на основание чл. 61, ал. 3 от АПК с №№ 343-349 от 31.01.2023 г. можете да свалите от тук: КП от 31.01.23г.№№343-349 Посетена: 16

Прочети повече

ОБЯВА-КОМПЕНСАЦИИ ПМС№7 АКТУАЛНО ЗА  КОМПЕНСАЦИИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ   ЗА  НЕПРИЕТИ  ДЕЦА  ДО  3 ГОДИНИ В Държавен вестник, брой 7 от 24 .01.2023г. е публикувано  Постановление № 7, прието на 19 януари 2023 г. от Министерски съвет, касаещо компенсациите за неприети деца в общински ясли и детски градини с яслени групи до тригодишна възраст . Съгласно чл. 5 […]

Прочети повече

заповед_99б_ел.. уведомление_ЕЛ-Г Прилагаме Заповед и Уведомления по процедура с № РСЛ23-ГР94-133/16.01.2023г Посетена: 366

Прочети повече

заповед_99б_ел.. уведомление_ЕЛ-Г уведомление_ЕЛ-М Прилагаме Заповед и Уведомления по процедура с № РСЛ23-ГР94-126/16.01.2023г. Посетена: 355

Прочети повече

Уважаеми съграждани,  Публикуваме информация за наличието на инвестиционно намерение за изграждане на “Топлозахранване и абонатна станция на многофамилна жилищна сграда” на ул. Велчо Атанасов № 41-43 Можете да изтеглите пълния текст: Инвестиционно намерение -Велчо Атанасов Посетена: 26

Прочети повече

Уважаеми граждани на район Слатина, В допълнение на публикацията ни, с която Ви информирахме за правилата и насоките за кандидатстване по проекта за саниране на сгради: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I: Старата публикация, предоставяме на Вашето внимание НОВИТЕ УТВЪРДЕНИ насоки за кандидатстване публикувани на сайта на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/ УДЪЛЖЕН […]

Прочети повече