Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: уведомление_ЕЛ-в-п Посетена: 28

Прочети повече

Съобщаване на виза, издадена от главния архитект на Столична община – район „Слатина“, за инвестиционно проучване и проектиране за строеж „Реконструкция, преустройство и надстройка на съществуваща сграда с идентификатор 68134.704.592.28, нискоетажно застрояване – к. к. до 10 м, за научна и проектантска дейност – блок 12 БАН”, с местонахождение поземлен имот с идентификатор 68134.704.592, УПИ […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, На 02.06.2023 г. от 12.00 ч. ще се задейства сиренно-оповестителната система на страната. С пълния текст можете да се запознаете тук: Тренировка по задействане на сиренно Посетена: 6

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: обявление.docx БЕЗ ДАТА Посетена: 16

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на съобщението можете да се запознаете тук: Съобщение – обявление 16.05.2023 Посетена: 442

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на съобщението можете да се запознаете тук: Съобщение по проекта за отоплителни устройства на Столична община Посетена: 20

Прочети повече

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ: КП ФордЕскортТ.син улСиракСкитник 3 Посетена: 432

Прочети повече

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ: КП ФордБял ул.Благородна №2 Посетена: 30

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на пороекта можете да се запознаете тук: Добри Заповед Съобщение.docx Добри Посетена: 431

Прочети повече

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СЛАТИНА“  ОБЯВЯВА Процедура за включване в проект BG05SFPR002-2.001-0120 „Грижа в дома в Столична община“ на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 във връзка с решение №222/06.04.2023 г. на Столичния общински съвет и Заповед Акт за възлагане на Кмета на Столична община № СОА23-РД09-1071/02.05.2023 г. за предоставяне на помощ за осъществяване на […]

Прочети повече