График за обработка срещу бълхи и комари за месец юли 2019 г. Посетена: 658

Прочети повече

Във връзка с рехабилитацията на бул. „Асен Йорданов” от бул. „Шипченски проход” до бул. „Христофор Колумб” и на ул. „Искърско шосе” от бул. „Христофор Колумб” до ул. „Димитър Пешев”, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход” и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев” до бул. „Проф. Цветан Лазаров”, по съществуващо […]

Прочети повече

График за извършване на планови обработки на зелените площи на територията на район „Слатина” срещу бълхи Посетена: 784

Прочети повече

Мобилният събирателен пункт за район „Слатина“ ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва: 22.06.2019 г. (събота) – бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“. Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата: Живак и уреди, съдържащи живак  (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) Лакове и бояджийски материали Домакински […]

Прочети повече

По повод отбелязване на 2-ри юни Ден на Ботев и загиналите за свободата на България,в изпълнение на Заповед на Кмета на Столична община ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и на основание чл.46, алЛ, т.2 и […]

Прочети повече

Уважаеми граждани, От 29 май 2019 г.  започва третиране на цялата територия на район „Слатина” против кърлежи. Обработката ще се извършва при благоприятни атмосферни условия /в дни без валежи/.  СО район „Слатина” Посетена: 74

Прочети повече

Уважаеми граждани, На 07, 08  и 09 май 2019 г.  ще се извърши третиране на цялата територия на район „Слатина” против бълхи и кърлежи. Посетена: 475

Прочети повече

График за извършване на обработки срещу бълхи, комари, кърлежи и гризачи на парковете, градините и зелените площи, речни корита на територията на район „Слатина” – СО през месец април 2019 г. Посетена: 574

Прочети повече

По повод тренировка по задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-400/26.03.2019 г. на Кмета на Столична община и на основание чл.46, ал.1, т.2 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната […]

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен констативeн акт за установени незаконно поставени преместваеми обекти – „ПАВИЛИОН ЗА ОХРАНА” и „БАРИЕРА”, находящи се в УПИ І – за магазини и подземни гаражи, кв. 95, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София, в близост до бл. 63. Съобщениe №1/11.03.2019г. […]

Прочети повече