Стартира кампанията на Агенцията по заетостта за проучване сред работодателите на потребностите от работна сила.  Проучването е второ за 2018 г. и ще се извърши чрез  Анкета, която ще се попълва on-line, като целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Анкетата е достъпна […]

Прочети повече

Списък на одобрените проекти по Програма „Зелена София” – 2018 г. https://www.sofia.bg/documents/20182/3386594/2018-08-01-Spisuk+na+odobrenite+proekti+2018.pdf/1ecd6ecc-bc9b-4cde-874a-9f6a17ca8e6f Посещения: 11

Прочети повече