КОНСТАТИВЕН АКТ № 1 – РСЛ20- ВК08-1387 Днес, 26.08.2021г., долуподписаните служители по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) към Район „Слатина” – СО: инж. Михаил Джурджин – гл. експерт в отдел УТКРКС и инж. Владимир Станев – гл. специалист в отдел УТКРКС, извършихме проверка по документи и оглед на място […]

Прочети повече

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14 ноември 2021 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, Стартира прием на документи по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, насочен към домоуправителите и в район „Слатина“. В изпълнение на следващата фаза на проекта за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености са разработени следните документи за кандидатстване: образец на протокол от общото събрание на етажната собственост […]

Прочети повече

обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ                 По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РА50-673/24.09.2021г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение […]

Прочети повече

Не Ви е посетил преброител? Нямате време или се затруднявате с електронното преброяване? Не се притеснявайте. В район „Слатина“ се откри за Ваше удобство подпомагащ център за преброяването в сградата на бл. 33А, партер, кв. „Христо Смирненски“ с работно време в делнични дни: 13:00 – 18:00 часав почивни дни: 09:00 – 17:00 часа. Друг такъв […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РА50-673/24.09.2021г. на Главния архитект на Столична община, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за регулация […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, Предоставяме Ви телефон за връзка с фирмата-изпълнител „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД, която ще монтира уредите на пелети в нашия район, съгласно публикувания по-рано списък. Офис телефон: 0700-17-343 – „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД Представители от фирмата-изпълнител „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД посещават адресите на домакинствата, с цел установяване на техническата пригодност на инсталацията за монтажа. […]

Прочети повече

По повод тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и оповестяване при въздушна опасност Ви информираме, че на 01.10.2021 г. от 11 часа ще се задейства сиренно-оповестителната система на страната. Посетена: 32

Прочети повече