ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ XII-97, ЗА ОФИСИ, СКЛАДОВЕ И МАГАЗИНИ (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.711.2016), УПИ V-109,234 (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.710.234, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.710.109) И УПИ ІХ-131, ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ, МАГАЗИНИ, ОФИСИ,СКЛАДОВЕ И ТРАФОПОСТ (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.711.2047), КВ. 3, М. „СПЗ-СЛАТИНА-СЕВЕР”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, СО – […]

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ №  2/ 13.07.2020 г. за съставен Констативен акт № 2/03.07.2020г     ДО: „ВП КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131459700 С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ БЛ. 69, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 37; Ж.К. „ХР. СМИРНЕНСКИ” 1574, ГР. СОФИЯ   ДО: Г-н Веско Пачкински в качеството му на управител на „ВП КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131459700 бл. 69, […]

Прочети повече

ДО: Г-Н МИХАИЛ МИХАЙЛОВ, УПРАВИТЕЛ НА „МОСТ КОМПЮТЪРС” ООД БЛ. 240, ЖК „ГЕО МИЛЕВ“, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“ ГР. СОФИЯ № 1/ 08.07.2020г. за издаден Констативен акт № 1/02.07.2020г. Уважаеми г-н Михайлов, Уведомяваме Ви, че за строеж „Преустройство, състоящо се в обединяване на собствените на „МОСТ КОМПЮТЪРС“ ООД апартамент № 1 във вх. А на бл. […]

Прочети повече

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до собствениците и носителите на ограничени вещни права на УПИ ІІ-102, кв. 23, м. „Христо Ботев“ и УПИ ІV-92, кв. 23, м. „Христо Ботев“ по плана на гр. София, СО – район „Слатина“ Пълният текст на съобщението може да видите тук     Посетена: 15

Прочети повече

Уведомяваме Ви, че на електронната страница на Обществения посредник е публикуван „Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за 2019 година“. С информацията можете да се запознаете на следния линк: http://www.sofiaombudsman.bg/document.php?id=45 СО район „Слатина“ Посетена: 29

Прочети повече

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве (ФОЗ) при Медицински университет-София се извършва на основание Наредба за държавните изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката. Броят на местата за прием на студенти във Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София се утвърждава от Министерски съвет. ФОЗ при МУ-София ще се […]

Прочети повече

Уважаеми жители на район “Слатина” на 20.06.2020 г. (събота) на бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“ ще бъде разположен мобилен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата: Живак и уреди, съдържащи живак  (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) Лакове и бояджийски […]

Прочети повече

На 18.06.2020 год. от 18:30 часа в зала “Универсиада” ще се проведе обществено обсъждане за въвеждане на зона за платено почасово паркиране в кв. Редута и кв. Гео Милев. Очакваме Ви!   Посетена: 447

Прочети повече

Уведомяваме Ви, че на 04.06.20 г. и 05.06.20 г.  по ул. „Хемус“ фирма „ПСТ Груп” ЕАД ще изпълнява хоризонтална маркировка. Работни прозорци от 8:30 до 18:00 ч. Моля паркираните автомобили да бъдат преместени извън обхвата на зоната, за да не затрудняват полагането на маркировката. Посетена: 51

Прочети повече