Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Тръбен кладенец „ТК1-Летище София” и Тръбен кладенец „ТК2- Летище София” Посещения: 0

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж  № Б-148/08.10.2018г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н.1kV  НА  ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН  ПАРКИНГ ” – УПИ VIII-1246, кв.92, м „Христо Смирненски – Слатина”,  гр. София” Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в сградата на Столична община на ул. […]

Прочети повече

По повод тренировка по задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, в изпълнение на Заповед № СОА18-РД91-181/28.05.2018 г. на Кмета на Столична община и на основание чл.46, ал.1, т.2 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната […]

Прочети повече

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага […]

Прочети повече

Планирани ремонти на електрозахранването на територията на град София, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 27-31.08.2018 г. Посещения: 0

Прочети повече

Изнесен офис /работно място/ на СКГГ в СО – район „Слатина” Посещения: 0

Прочети повече

Стартира кампанията на Агенцията по заетостта за проучване сред работодателите на потребностите от работна сила.  Проучването е второ за 2018 г. и ще се извърши чрез  Анкета, която ще се попълва on-line, като целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Анкетата е достъпна […]

Прочети повече

Списък на одобрените проекти по Програма „Зелена София” – 2018 г. https://www.sofia.bg/documents/20182/3386594/2018-08-01-Spisuk+na+odobrenite+proekti+2018.pdf/1ecd6ecc-bc9b-4cde-874a-9f6a17ca8e6f Посещения: 11

Прочети повече