СЪОБЩЕНИЕ От 8.09. до 11.09. 2020 г. от 8.00 до 12.00 часа ще се продават купони за „млечната кухня“ към ДГ №65 „Слънчево детство“. Детската млечна кухня ще работи от 14.09.2020 г. Желаещите да се запишат трябва да представят медицинска бележка, че детето няма доказана алергия към храни. съобщение Посетена: 36

Прочети повече

Оригинал: Протокол Н14119.08.2020 Посетена: 90

Прочети повече

На основание чл. 19, ал. 5 от Наредбата за преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/, СО – район „Слатина“, разгласява за изработена ОБЩА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРАЗНИЧНА УКРАСА И ВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ /ХОРУГВИ/ ЗА КУЛТУРНИ, СПОРТНИ, СОЦИАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ […]

Прочети повече

ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ XIII-791,792 (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.702.791 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.702.792 ), КВ. 26В, М. „ГЕО МИЛЕВ-ПОДУЯНЕ-РЕДУТА”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, СО – Р-Н „СЛАТИНА” И УПИ XIV-789,790 (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.702.789 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.702.790 ), КВ. 26В, М. „ГЕО МИЛЕВ-ПОДУЯНЕ-РЕДУТА”, ПО ПЛАНА […]

Прочети повече

ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ XII-97, ЗА ОФИСИ, СКЛАДОВЕ И МАГАЗИНИ (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.711.2016), УПИ V-109,234 (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.710.234, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.710.109) И УПИ ІХ-131, ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ, МАГАЗИНИ, ОФИСИ,СКЛАДОВЕ И ТРАФОПОСТ (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.711.2047), КВ. 3, М. „СПЗ-СЛАТИНА-СЕВЕР”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, СО – […]

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ №  2/ 13.07.2020 г. за съставен Констативен акт № 2/03.07.2020г     ДО: „ВП КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131459700 С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ БЛ. 69, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 37; Ж.К. „ХР. СМИРНЕНСКИ” 1574, ГР. СОФИЯ   ДО: Г-н Веско Пачкински в качеството му на управител на „ВП КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131459700 бл. 69, […]

Прочети повече

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ до собствениците и носителите на ограничени вещни права на УПИ ІІ-102, кв. 23, м. „Христо Ботев“ и УПИ ІV-92, кв. 23, м. „Христо Ботев“ по плана на гр. София, СО – район „Слатина“ Пълният текст на съобщението може да видите тук     Посетена: 71

Прочети повече

Уведомяваме Ви, че на електронната страница на Обществения посредник е публикуван „Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за 2019 година“. С информацията можете да се запознаете на следния линк: http://www.sofiaombudsman.bg/document.php?id=45 СО район „Слатина“ Посетена: 105

Прочети повече

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве (ФОЗ) при Медицински университет-София се извършва на основание Наредба за държавните изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката. Броят на местата за прием на студенти във Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София се утвърждава от Министерски съвет. ФОЗ при МУ-София ще се […]

Прочети повече

Уважаеми жители на район “Слатина” на 20.06.2020 г. (събота) на бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“ ще бъде разположен мобилен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата: Живак и уреди, съдържащи живак  (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) Лакове и бояджийски […]

Прочети повече