График за извършване на обработки срещу бълхи, комари, кърлежи и гризачи на парковете, градините и зелените площи, речни корита на територията на район „Слатина” – СО през месец април 2019 г. Посетена: 629

Прочети повече

По повод тренировка по задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-400/26.03.2019 г. на Кмета на Столична община и на основание чл.46, ал.1, т.2 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната […]

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен констативeн акт за установени незаконно поставени преместваеми обекти – „ПАВИЛИОН ЗА ОХРАНА” и „БАРИЕРА”, находящи се в УПИ І – за магазини и подземни гаражи, кв. 95, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София, в близост до бл. 63. Съобщениe №1/11.03.2019г. […]

Прочети повече

Съобщение до Румяна Димитрова-Радева, Радослав Радев и Ина Радева Посетена: 343

Прочети повече

Планови прекъсвания за София град за периода 12-16.11.2018 г. Посетена: 211

Прочети повече

Изнесена приемна на Обществения посредник за територията на Столична община…/изтегли/ Посетена: 222

Прочети повече

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Тръбен кладенец „ТК1-Летище София” и Тръбен кладенец „ТК2- Летище София” Посетена: 206

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж  № Б-148/08.10.2018г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н.1kV  НА  ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН  ПАРКИНГ ” – УПИ VIII-1246, кв.92, м „Христо Смирненски – Слатина”,  гр. София” Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в сградата на Столична община на ул. […]

Прочети повече

По повод тренировка по задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, в изпълнение на Заповед № СОА18-РД91-181/28.05.2018 г. на Кмета на Столична община и на основание чл.46, ал.1, т.2 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната […]

Прочети повече

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага […]

Прочети повече