Заповед № РСЛ18-РД09-401/12.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-402/12.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-403/12.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-404/12.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-405/12.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-407/13.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-408/13.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-409/13.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-410/13.11.2018 г. Заповед № РСЛ18-РД09-411/13.11.2018 г. Посещения: 0

Прочети повече

Протоколи с номера от 18 до 20 от 13.11.2018 г. …/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-406/13.11.2018 г. …/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Протокол 9 от 26.10.18.pdf Протокол 10 от 26.10.18.pdf Протокол 11 от 26.10.18.pdf Протокол 12 от 26.10.18.pdf Протокол 13 от 26.10.18.pdf Протокол 14 от 26.10.18.pdf Протокол 15 от 26.10.18.pdf Протокол 16 от 26.10.18.pdf Протокол 17 от 26.10.18.pdf Посещения: 0

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-301 – 03.09.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС.pdf Заповед № РСЛ18-РД09-302 – 03.09.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС.pdf Заповед № РСЛ18-РД09-303 – 03.09.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС.pdf Заповед № РСЛ18-РД09-304 – 03.09.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба […]

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж № Б-122/15.08.2018г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н.1kV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ” – УПИ VIII-265, кв.200, м „Подуене – Редута”, ул. „Велчо Атанасов”, №14, р-н „Слатина”, гр. София” Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в […]

Прочети повече

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства РСЛ18-РД09-107 от 10.04.2018 г.РСЛ18-РД09-108 от 10.04.2018 г.РСЛ18-РД09-109 от 10.04.2018 г.РСЛ18-РД09-115 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-116 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-117 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-118 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-120 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-122 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-131 от 18.04.2018 г.РСЛ18-РД09-132 от 18.04.2018 г.РСЛ18-РД09-133 от 18.04.2018 г.РСЛ18-РД09-134 от 18.04.2018 г.РСЛ18-РД09-136 от 18.04.2018 г.РСЛ18-РД09-137 от […]

Прочети повече

Съобщение № 1/27.02.2018г. за издадена Заповед № РА-30-33/30.01.2018г. за премахване на незаконен строеж „Двуетажна сграда”, находящ се в УПИ X-386, кв. 44, местност „Христо Ботев” по плана на гр. София, с админстративен адрес ул. „Владимир Минков – Лотко” № 10А. Посещения: 0

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ № 1/04.01.2018 г.
за издадена Заповед № РА-30-343/16.11.2017г.

ДО: Г-Н СТОЯН ПАНАЙОТОВ ТАНЧЕВ ЖК „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. 520 № 18 1517, ГР. СОФИЯ

Прочети повече

Заповед № РСЛ17-РД09-472/28.12.2017 г Посещения: 0

Прочети повече