Заповед № РСЛ18-РД09-301 – 03.09.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС.pdf Заповед № РСЛ18-РД09-302 – 03.09.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС.pdf Заповед № РСЛ18-РД09-303 – 03.09.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС.pdf Заповед № РСЛ18-РД09-304 – 03.09.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба […]

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж № Б-122/15.08.2018г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Н.Н.1kV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ” – УПИ VIII-265, кв.200, м „Подуене – Редута”, ул. „Велчо Атанасов”, №14, р-н „Слатина”, гр. София” Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в […]

Прочети повече

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства РСЛ18-РД09-107 от 10.04.2018 г.РСЛ18-РД09-108 от 10.04.2018 г.РСЛ18-РД09-109 от 10.04.2018 г.РСЛ18-РД09-115 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-116 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-117 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-118 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-120 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-122 от 13.04.2018 г.РСЛ18-РД09-131 от 18.04.2018 г.РСЛ18-РД09-132 от 18.04.2018 г.РСЛ18-РД09-133 от 18.04.2018 г.РСЛ18-РД09-134 от 18.04.2018 г.РСЛ18-РД09-136 от 18.04.2018 г.РСЛ18-РД09-137 от […]

Прочети повече

Съобщение № 1/27.02.2018г. за издадена Заповед № РА-30-33/30.01.2018г. за премахване на незаконен строеж „Двуетажна сграда”, находящ се в УПИ X-386, кв. 44, местност „Христо Ботев” по плана на гр. София, с админстративен адрес ул. „Владимир Минков – Лотко” № 10А. Посещения: 0

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ № 1/04.01.2018 г.
за издадена Заповед № РА-30-343/16.11.2017г.

ДО: Г-Н СТОЯН ПАНАЙОТОВ ТАНЧЕВ ЖК „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. 520 № 18 1517, ГР. СОФИЯ

Прочети повече

Заповед № РСЛ17-РД09-472/28.12.2017 г Посещения: 0

Прочети повече

Заповед № РСЛ17-РД09-467/19.12.2017 г. Посещения: 0

Прочети повече

Заповед № РСЛ17-РД09-416/02.11.2017 г. Посещения: 0

Прочети повече

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства – 8 броя от 06.10.2017 г. РСЛ17-РД09-390РСЛ17-РД09-391РСЛ17-РД09-392РСЛ17-РД09-393РСЛ17-РД09-394РСЛ17-РД09-395РСЛ17-РД09-396РСЛ17-РД09-397 Посещения: 0

Прочети повече

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни средства – 11 броя от 02.10.2017 г. РСЛ17-РД09-375РСЛ17-РД09-376РСЛ17-РД09-377РСЛ17-РД09-378РСЛ17-РД09-379РСЛ17-РД09-380РСЛ17-РД09-381РСЛ17-РД09-382РСЛ17-РД09-383РСЛ17-РД09-384РСЛ17-РД09-385 Посещения: 0

Прочети повече