Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част – гр . София. С пълния текст на обявата може да се запознаете ту. Посетена: 7

Прочети повече

Издадено е разрешение за строеж  № Б-84/07.07.2020г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1 kV на жилищна  сграда с подземни гаражи и магазини в имот 68134.702.1427 в УПИ XLI–1427, кв.206a, м.„Подуене – Редута”, район „Слатина”, град София” Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в сградата на […]

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-78/22.06.2020 г. от Главния инженер на НАГ-СО Издадено е разрешение за строеж  № Б-78/22.06.2020г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „Рехабилитация на трамваен релсов път и контактно кабелна мрежа по бул. „Шипченски проход” и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев” до бул. „Проф. Цветан Лазаров”, по съществуващо положение” […]

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „БИЛДИНГ ЕКСПРЕС 90 Р“ ООД Посетена: 979

Прочети повече

Уведомление до Гоце Терзиев Посетена: 94

Прочети повече