Уведомление за инвестиционно предложение от „ПЕТЪР МИХАЙЛОВ И КО“ ООД Посетена: 76

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 2/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж: Магазин № 2, разположен частично в поземлен имот с идентификатор 68134.705.396, представляващ УПИ І – за културен, обществен и търговски център, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София и частично […]

Прочети повече

Разрешение за поставяне № 80/23.08.2019 г., издадено от НАГ-СО за зарядна станция за електробуси Посетена: 262

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 1/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж: Магазин № 1, разположен частично в поземлен имот с идентификатор 68134.705.396, представляващ УПИ І – за културен, обществен и търговски център, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София и частично […]

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68134.704.666, Площад на авиацията” Посетена: 1,370

Прочети повече

Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки” в ПИ с идентификатор 68134.704.665, бул. „Асен Йорданов” Посетена: 1,482

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява прием по документи за: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК Със същите ще бъде сключен трудов договор. Документи ще се приемат в периода от 05 АВГУСТ до 31 АВГУСТ 2019г., всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа в сградата на СО, район„Слатина–Деловодство,Адрес:бул.„Шипченски проход” 67 Тел. за контакти:  02 97 33 263 […]

Прочети повече