Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Тръбен кладенец „ТК1-Летище София” и Тръбен кладенец „ТК2-Летище София” Посещения: 0

Прочети повече

Свободни работни места в ДБТ „Изток” за месец октомври 2018 г. Посещения: 0

Прочети повече

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр.Плевен – Шахтов кладенец „ШК-НЕК, ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ,СЛАТИНА,СОФИЯ” Посещения: 0

Прочети повече

Съобщение за инвестиционно предложение от фирма „Рентали” ЕООД Посещения: 0

Прочети повече

Съобщение за инвестиционно предложение от фирма „Инфинити пропърти” ООД Посещения: 0

Прочети повече

Съобщаваме на г-н В. Пачкински по реда на § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията за издаване на Констативен акт № 1/03.08.2018г. за установяване на незаконен строеж „Пристройка към кафе-аперитив”, изпълнена пред Кафе-аперитива върху площ, която попада в терен публична общинска собственост УПИ ІІ-за трафопост, кв. 95., без договор за наем […]

Прочети повече

Информация за свободни работни места за месец септември 2018 г. Посещения: 0

Прочети повече