Издадено е разрешение за строеж  № Б-45/23.03.2020г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: НОВ МТКП 2х800 kVA, 20/0,4kV и КАБЕЛИ Ср.Н.20kV ЗА НОВ МТКП    ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА НОВ ХАНГАР ЗА РЕМОНТ НА САМОЛЕТИ в УПИ XXIV, ПИ с идентификатор по 68134.709.4, кв.2, м „Летищен комплекс София”,  р-н „Слатина” Одобрените проекти са на разположение за […]

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „България Ер Меинтенанс“ ЕАД – 1 Уведомление за инвестиционно предложение от „България Ер Меинтенанс“ ЕАД – 2 Уведомление за инвестиционно предложение от „България Ер Меинтенанс“ ЕАД – 3 Уведомление за инвестиционно предложение от „България Ер Меинтенанс“ ЕАД – 4 Посетена: 71

Прочети повече

При интерес към дадено работно място следва да се посети Бюрото по труда за подробна информация и кандидатстване. Изтегли Посетена: 369

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „България Ер Меинтенанс“ ЕАД – № 1 Уведомление за инвестиционно предложение от „България Ер Меинтенанс“ ЕАД – № 2 Уведомление за инвестиционно предложение от „България Ер Меинтенанс“ ЕАД – № 3 Посетена: 1,880

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „Теленор България“ ЕАД за обект „Преустройство на приемно-предавателна станция № 1583“ Посетена: 1,731

Прочети повече

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № Б-9/22.01.2020 Г. ОТ ГЛАВНИЯ ИНЖЕНЕР НА НАГ-СО Издадено е разрешение за строеж № Б-9/22.01.2020г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ Ср.Н.20kV НА НОВ МТКП 1х400 Kvа, 20/0,4 kV ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СКЛАДОВА БАЗА И БАР” в УПИ V-300, кв.8 /ПИ с идентификатор по 68134.710.300/, м […]

Прочети повече