Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, в изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА21-РД09-1138/12.08.2021г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава с 15 (петнадесет) календарни дни , считано от 06.10.2021 […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, в изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА21-РД09-1139/12.08.2021г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 31 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 06.10.2021 […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  за работа в Детска градина № 155 „Веселина” на територията на район „Слатина”  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  Oрганизиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата. Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим. Организиране здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1138./12.08.2021г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, изпълнение на  Заповед № СОА21-РД09-1139./12.08.2021г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен […]

Прочети повече

Изтегли Посетена: 100

Прочети повече

За лични асистенти  могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания: безработни лица; трудово заети лица: наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд; неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.   […]

Прочети повече

Във връзка с Решение за насрочване на избори за народни представители, насрочени за 11.07.2021 год. с Указ № 130 от 10.05.20201 год. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр.39 от 12.05.2021г ), Решение № 124-НС от 26.05.2021г на ЦИК, Заповед № СОА21-РД09-751/26.05.2021г на Кмета на Столична община и чл. 46, ал. 4 от ЗМСМА. […]

Прочети повече