ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – средно специално; -минимален професионален опит – 2 години; -вид на правоотношението – трудово; 2. Допълнителни квалификации и умения: Кандидатите да познават и прилагат действащата законова […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1541/19.11.2021 г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава срока с 15 дни […]

Прочети повече

СО РАЙОН „СЛАТИНА“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВАТА Посетена: 50

Прочети повече

Столична община – район „Слатина“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот (терен)- частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти – Схема № 3 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕТО ТУК Посетена: 67

Прочети повече

 Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, в изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА21-РД09-1138/12.08.2021г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава с 15 (петнадесет) календарни дни , считано от 06.10.2021 […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, в изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА21-РД09-1139/12.08.2021г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 31 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 06.10.2021 […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  за работа в Детска градина № 155 „Веселина” на територията на район „Слатина”  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  Oрганизиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата. Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим. Организиране здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1138./12.08.2021г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, изпълнение на  Заповед № СОА21-РД09-1139./12.08.2021г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен […]

Прочети повече