П О К А Н А На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки   СО – район „Слатина“ отправя ПОКАНА до всички заинтересовани лица за представяне на оферти относно „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Район „Слатина“ – […]

Прочети повече

Районната администрация търси да назначи на граждански договор общ работник за поддръжка и ремонт на детски съоръжения, паркова мебел и чешми на територията на район „Слатина“ – СО. Тел. за връзка 02/871 0182 и 02/870 8306 Посетена: 37

Прочети повече

Уважаеми дами и господа, СО – район „Слатина“ отправя ПОКАНА до всички заинтересовани лица за представяне на оферти относно „Ремонтно – възстановителни  дейности по асансьорна уредба , находяща се на адрес : гр. София,ж.к. „Гео Милев“, бл.3, вх.Б.  СМР са описани в приложената количествена сметка. Прогнозната стойност на предвидените строително-монтажни дейности  е 34 085,00лв с ДДС. Участниците трябва […]

Прочети повече

Уважаеми дами и господа, СО – район „Слатина“ отправя ПОКАНА до всички заинтересовани лица за представяне на оферти относно обект : „Ремонтни дейности в 93 ОУ „Александър Тодоров – Балан“, находящо се на адрес : гр. София, ул. „Гео Милев“ №32. СМР са описани в приложената количествена сметка. Прогнозната стойност на предвидените строително-монтажни дейности  е 66 000лв с ДДС. […]

Прочети повече

  П О К А Н А    За представяне на оферта за  изграждане на автоматизирана поливна система (АПС) на обект: „Тематична градина с детска площадка, фитнес площадка и сцена в УПИ Х за озеленяване, кв. 80, м. Гео Милев по плана на гр. София, СО район „Слатина“. Автоматична поливна система включваща всички необходими компоненти […]

Прочети повече

                                                         П О К А Н А   За представяне на оферта за преасфалтиране на съществуваща амортизирана асфалтова настилка на детска площадка, намираща се в кв. „Редута“ ул. „Голаш“ № 33, съгласно приложената схема и включваща всички операции по технология: разкъртване на стара асфалтова настилка, разваляне на компрометирани бордюри, изкопни […]

Прочети повече

П О К А Н А   За представяне на оферта за ремонт-реновиране на детска площадка, разположена в кв. „Редута“ в градинката между  ул. „Иларион Драгостинов“, ул. „Атанас Узунов“ и ул. „Марагидик“ на територията на район „Слатина“- СО. За остойностяване на количествена сметка за изпълнение на строително-монтажни дейности, свързани с ремонт-реновиране на детска площадка, разположена […]

Прочети повече

Съобщение за разрешение за премахване на дървесна растителност попадаща в строително петно, разположени в УПИ II -340.683.1378.1378, кв.1198а, м.Христо Смирненски, район Слатина: ТУК Посетена: 45

Прочети повече

Съобщение за разрешение за премахване на дървесна растителност попадаща в строително петно, разположени в УПИ II -340.683.1378.1378, кв.1198а, м.Христо Смирненски, район Слатина: ТУК Посетена: 40

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук:  Obqva-VMS za publ. Посетена: 58

Прочети повече