Свободни работни места към 23.05.2019 г., предоставени от ДБТ “Изток” Посетена: 7

Прочети повече

Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област Столична община обявява конкурс за избор на експерт „„Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област […]

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява прием на документи за: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК Документи ще се приемат в периода от 22 МАЙ до 22 ЮНИ 2019г., всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа в сградата на СО, район„Слатина–Деловодство,Адрес:бул.„Шипченски проход” 67  Тел. за контакти:  02 97 33 263 Посетена: 5

Прочети повече

Обява до заинтересованите лица и общественост за достъп до Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина” Посетена: 12

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „Билдинг 3” ЕООД Посетена: 74

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „Излак Билдинг” ЕООД Посетена: 25

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-40/03.05.2019 г. на Главния инженер на Столична община за извършване на строително-монтажни работи за: „Външно електрозахранване – нов БКТП, захранващи кабели СР.Н. 10 кV и кабели Н.Н. 1 кV за жилищна сграда в УПИ ІХ-2272, кв. 1, местност „Дианабад – Изток” Посетена: 17

Прочети повече

Свободни работни места  към Бюро по труда “Изток” по схема “Младежка заетост”(активни заявки по проект “Нова възможност за младежка заетост”  към 23.04.2019 г.) … /изтегли/ Посетена: 301

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕНИРЕД” ООД Посетена: 545

Прочети повече

Свободни работни места в ДБТ „Изток” към 19.04.2019 г. Посетена: 58

Прочети повече