Уведомление за инвестиционно предложение от „ПЕТЪР МИХАЙЛОВ И КО“ ООД С информацията можете да се запознаете в стая 210 в примни дни: вторник от 14,00-17,00 часа и четвъртък от 9,00-12,00 часа Посетена: 2

Прочети повече

„Провеждане на конкурс за войнишки длъжности“ Посетена: 196

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „ПЕТЪР МИХАЙЛОВ И КО“ ООД Посетена: 128

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 2/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж: Магазин № 2, разположен частично в поземлен имот с идентификатор 68134.705.396, представляващ УПИ І – за културен, обществен и търговски център, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София и частично […]

Прочети повече

Разрешение за поставяне № 80/23.08.2019 г., издадено от НАГ-СО за зарядна станция за електробуси Посетена: 278

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 1/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж: Магазин № 1, разположен частично в поземлен имот с идентификатор 68134.705.396, представляващ УПИ І – за културен, обществен и търговски център, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София и частично […]

Прочети повече