Скъпи съграждани, Публикуваме протокол за приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина”. УТВЪРЖДАВАМ: /Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679 КМЕТ НА Р-Н „СЛАТИНА” Г. ИЛИЕВ     ПРОТОКОЛ За приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина”   ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – висше, степен „Магистър”, специалност „геодезия”  -минимален професионален опит 2 години -вид на правоотношението – […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, Със заповед № 3РД – 409/03.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, на 25 (двадесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите […]

Прочети повече

В СО район „Слатина” се изпълнява Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Бенефициент по програмата е СО – район “Слатина”. Проектът стартира на 04.01.2021 г. Стойността на безвъзмездна финансова помощ по договора […]

Прочети повече

 Във връзка с необходимостта от поддръжка, включваща абонаментно обслужване, вкл. почистване на асансьорните шахти (един път месечно) и ремонт на  2 (два) броя асансьори, обслужващи подлеза  на бул. „Цариградско шосе” при спирка на градския транспорт „Хотел Плиска”, р-н „Слатина”, гр. София, моля в срок до 20.03.2022г. да изпратите на имейл: info@so-slatina.org  Вашите оферти, в които […]

Прочети повече

 ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – средно специално; -минимален професионален опит – 2 години; -вид на правоотношението – трудово; 2. Допълнителни квалификации и умения: Кандидатите да познават и прилагат действащата законова […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1541/19.11.2021 г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава срока с 15 дни […]

Прочети повече