ОБЯВА  ДО ФИРМИ, ИЗВЪРШВАЩИ СМР НА СТРОЕЖИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА Във връзка с необходимостта от възлагане  изпълнение на oбект: „РСМР на пешеходен подлез находящ се на ул.”Черковна”, ул.”Гео Милев” и бул.”Ситняково”, пред 31 СУЧЕМ “Иван Вазов”, гр. София” в срок до 12.08.2022г. изпратете на имейл: info@so-slatina.org  Вашите оферти, по приложената Количествена сметка за необходимите видове […]

Прочети повече

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СЛАТИНА” събира оферти за: „Извършване на доставка и монтаж на офис оборудване за нуждите на ДГ 65 “Слънчево детство” – София“ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВАТА Посетена: 123

Прочети повече

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СЛАТИНА” събира оферти за: „Извършване на доставка и монтаж на кухненско обзавеждане за нуждите на ДГ 65 “Слънчево детство” – София“ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВАТА Посетена: 130

Прочети повече

ОБЯВА  ДО ФИРМИ, ИЗВЪРШВАЩИ СМР НА СТРОЕЖИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА  Във връзка с необходимостта от възлагане  изпълнение на oбект: „Облагородяване на „кална точка” – (озеленяване и ремонт на паркинг) находяща се  до парк “Гео Милев”, ул. “Л.В.Бетховен” между ул. “Трудолюбие” и ул. “Чар”- по съществуващо положение в срок до 25.07.2022г. изпратете на имейл: info@so-slatina.org  Вашите […]

Прочети повече

ОБЯВА  ДО ФИРМИ ИЗВЪРШВАЩИ СМР НА СТРОЕЖИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА  Във връзка с необходимостта от възлагане  изпълнение на oбект: „Облагородяване на „кална точка” – (озеленяване и ремонт на паркинг) находяща се на ул. “Околчица” северен имот между ул. “Асенова крепост” и ул. „Погледец”, кв. Редута СО-район “Слатина”, гр. София”, в срок до 25.07.2022г. изпратете на […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, Столична община обявява възобновяването на приема на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по Проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда  2014 – 2020“ г. Втората покана за […]

Прочети повече

         СО – район ,,Слатина“ ,  набира оферти  от   лицензирани  фирми  за  извършване  на годишно техническо обслужване (ГТО) на противопожарните средства в административната сграда, на бул. ,,Шипченски проход“ 67.           Набираните оферти  са за годишно техническо обслужване на следните противопожарни средства: Пожарогасители – 21 бр. Воден 9 л – 3 бр. АВС Прахов 6 […]

Прочети повече

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СЛАТИНА” събира оферти за: „Извършване на доставка и монтаж на детско обзавеждане за нуждите на ДГ 65 “Слънчево детство” – София“ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОБЯВАТА Посетена: 83

Прочети повече

Скъпи съграждани, Публикуваме протокол за приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина”. УТВЪРЖДАВАМ: /Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679 КМЕТ НА Р-Н „СЛАТИНА” Г. ИЛИЕВ     ПРОТОКОЛ За приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” […]

Прочети повече

Столична община – район „Слатина”   ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – висше, степен „Магистър”, специалност „геодезия”  -минимален професионален опит 2 години -вид на правоотношението – […]

Прочети повече