Протоколи с номера от 39 до 41 от 18.07.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК …/изтегли/ Посетена: 10

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-75/08.07.2019 г. на Главен инженер на СО за извършване на строително-монтажни работи за: „Външно електро захранване с кабели НН 1 кV на приемник на електрическа енергия в незастроен имот в ПИ на ул. „Цветан Лазаров” №18, м. „СПЗ Слатина Юг” Посетена: 17

Прочети повече

Допълнителна информация във връзка с процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина” Обява…/изтегли/ Информация…/изтегли/ Посетена: 22

Прочети повече

Заповед № РА51-124/01.07.2019 г. на Главния инженер на Столична община за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж Б-157/09.11.2018 г. Посетена: 231

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „РАЙТЕКС” ООД Посетена: 710

Прочети повече

Свободни работни места  към Бюро по труда “Изток” по схема “Младежка заетост”  към 01.07.2019 г. …/изтегли/ Посетена: 729

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от Геострой АД Посетена: 838

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от Лукс пропъртис ООД Посетена: 832

Прочети повече