Свободни работни места София-област за месец декември 2018 г. Свободни работни места в ДБТ „Изток” за месец декември 2018 г.   Посещения: 0

Прочети повече

Обявление за обществено обсъждане … /изтегли/ Заповед № РСЛ18-РД09-425/04.12.18 г…./изтегли/ Проект за изменение на ПУП…/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „А1 България” ЕАД и „БТК” ЕАД Посещения: 0

Прочети повече

Свободни работни места в ДБТ „Изток” за месец ноември 2018 г…./изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от Парашкева Василева и Траико Трайков…/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „МЕГАТРОН” ЕАД…/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „СМАРТ СТРОЙ СЪРВИЗ” ЕООД…/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Тръбен кладенец „ТК1-Летище София” и Тръбен кладенец „ТК2-Летище София” Посещения: 0

Прочети повече

Свободни работни места в ДБТ „Изток” за месец октомври 2018 г. Посещения: 0

Прочети повече

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр.Плевен – Шахтов кладенец „ШК-НЕК, ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ,СЛАТИНА,СОФИЯ” Посещения: 0

Прочети повече