Разрешение за поставяне № 80/23.08.2019 г., издадено от НАГ-СО за зарядна станция за електробуси Посетена: 284

Прочети повече

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за съставен Констативен акт № 1/12.08.2019г. за установяване на незаконен строеж: Магазин № 1, разположен частично в поземлен имот с идентификатор 68134.705.396, представляващ УПИ І – за културен, обществен и търговски център, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина”, по плана на гр. София и частично […]

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 68134.704.666, Площад на авиацията” Посетена: 1,394

Прочети повече

Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за други цели – оросяване на тревни площи и цветни градинки” в ПИ с идентификатор 68134.704.665, бул. „Асен Йорданов” Посетена: 1,527

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява прием по документи за: ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК Със същите ще бъде сключен трудов договор. Документи ще се приемат в периода от 05 АВГУСТ до 31 АВГУСТ 2019г., всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа в сградата на СО, район„Слатина–Деловодство,Адрес:бул.„Шипченски проход” 67 Тел. за контакти:  02 97 33 263 […]

Прочети повече

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЖМБ-1” АД Посетена: 1,585

Прочети повече

Столична община район „Слатина“ обявява процедура за включване в Механизма за предоставяне на лична помощ във връзка с влязла в сила от 05.07.2019 г. Наредба № РД07-7/28.06.2019 г. издадена от Министъра на труда и социалната политика. Обява Заявление за личен асистент Заявление ползвател Декларация ЗЗДН Посетена: 251

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-75/08.07.2019 г. на Главен инженер на СО за извършване на строително-монтажни работи за: „Външно електро захранване с кабели НН 1 кV на приемник на електрическа енергия в незастроен имот в ПИ на ул. „Цветан Лазаров” №18, м. „СПЗ Слатина Юг” Посетена: 179

Прочети повече

Допълнителна информация във връзка с процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда  за инвестиционно предложение: „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина” Обява…/изтегли/ Информация…/изтегли/ Посетена: 196

Прочети повече