Уважаеми съграждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ Посетена: 715

Прочети повече

Във връзка с необходимостта от възлагане изпълнение на oбект: „Облагородяване на кално пространство (кална точка) на ул. „Владимир Василев” срещу бл. 29 и бл. 29А, КИ 68134.704.533 по КККР на гр. София, включващо озеленяване и ремонт на паркинг в указания по приложена количествена сметка и схема участък в срок до 13.12.2023г. изпратете на имейл: info@so-slatina.org […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: обява КС Посетена: 1,464

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: Инвестиционно намерение Посетена: 138

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук:  обява КР Посетена: 1,257

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст  на списъка можете да се запознаете тук: списък допуснати Посетена: 922

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: обява ИИБКС Посетена: 130

Прочети повече