Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук:  Anonce_26_04_2023        ЗАПОВЕД СОА23-РД09-996 – 20.04.2023Г.КМЕТ СО Посетена: 845

Прочети повече

Уважаеми съграждани, с пълния текст на заповед № РСЛ23-РД09-126 можете да се запознаете тук:  20230407133140 Посетена: 1,223

Прочети повече

Уважаеми съграждани, с пълния текст на заповед № РСЛ23-РД09-123 можете да се запознаете тук: 20230406144805 Посетена: 1,242

Прочети повече

Уважаеми съграждани, с пълния текст на заповедите можете да се запознаете тук:  20230403122026 Посетена: 1,154

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ На 06.03.2023 г. от 17.00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата  на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 на основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл.4, чл. 6 и чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 2 и чл. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане […]

Прочети повече

(ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ Е ОТЛОЖЕНО ЗА ДРУГИ ДАТИ ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ОПИСАНИЕТО, Връзка към нова заповед и дата: https://shar.es/afzmxC) ОБЯВЛЕНИЕ На 28.02.2023 г. от 17.00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата  на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 наоснование чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл.4, чл. 6 и чл. 10, ал. 2 […]

Прочети повече

С пълния текст на заповедите можете да се запознаете тук: З-д РА-30-71 за 752 З-д РА-30-72 за 753 Посетена: 81

Прочети повече

Скъпи граждани, На линка по-долу можете да намерите текста на Заповед за изменение на ПУП, РСЛ22-РА50-1/14.04.2022 ИЗТЕГЛЯНЕ Посетена: 1,921

Прочети повече