Заповед № РСЛ20-РД09-24/23.01.2020 г. Посетена: 12

Прочети повече

Заповед № РСЛ19-РД09-373/25.11.2019 г. Заповед № РСЛ19-РД09-374/25.11.2019 г. Посетена: 119

Прочети повече

Заповед № РСЛ19-РД09-369/19.11.2019 г. Посетена: 115

Прочети повече

Заповед № РСЛ19-РД09-241/12.07.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план –изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) и РУП в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.702.9810 съставляващ УПИ І – 432 и ПИ с идентификатор 68134.702.9809 съставляващ УПИ ХІХ – […]

Прочети повече