СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗАПОВЕД № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 ГОД     На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, чл.44 ал.2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал.1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, […]

Прочети повече

ЗАПОВЕД  № РСЛ20-РД09-101/20.03.2020 г. На основание чл. 46, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с изх. № СОА20-ВК08-4085/19.03.2020 г. на Кмета на Столична община,  Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.  и Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка на […]

Прочети повече

ЗАПОВЕД  № РСЛ20-РД09-99/18.03.2020 г. На основание чл. 46, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед […]

Прочети повече

ЗАПОВЕД № РСЛ20-РД09-97/18.03.2020 г. Във връзка с приети препоръки на МЗ за ограничаване опасността от разпространение на коронавируса – COVID 19 и на основание чл. 46, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, НАРЕЖДАМ: Да се отмени приемът за граждани на всички отдели в район „Слатина”, както и дните за […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ20-РД09-24/23.01.2020 г. Посетена: 115

Прочети повече