ДО: собствениците и носителите на ограничени вещни права в УПИ V-131 (ПИ с идентификатор 68134.702.130) и VI-131 (ПИ с идентификатор 68134.702.131), кв. 108, м. „Подуене Редута ” по плана на гр. София, СО – район „Слатина” По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед […]

Прочети повече

ЗАПОВЕД №РСЛ21-РД09-143/30.03.2021 г. На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 275 от КТ , чл. 22, чл. 23, чл. 38а от ЗДСл. и чл. 4 от ЗЗБУТ на основание Решение на МС № 72/26.01.2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемиологична обстановка и т. 27 от Заповед № […]

Прочети повече

Заповед – Изтегли Посетена: 102

Прочети повече

обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ   ДО: Собствениците и носителите на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 68134.702.1282 съставляващ УПИ ХL – 282 и ПИ с идентификатор 68134.702.1281 съставляващ УПИ ХLІ – 281, кв. 217а, м. „Подуяне – Редута”, по плана на гр. София, СО – район „Слатина”   […]

Прочети повече

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук. Посетена: 227

Прочети повече