Уважаеми съграждани, с пълния текст на заповед № РСЛ23-РД09-123 можете да се запознаете тук: 20230406144805 Посетена: 1,322

Прочети повече

Уважаеми съграждани, с пълния текст на заповедите можете да се запознаете тук:  20230403122026 Посетена: 1,264

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ На 06.03.2023 г. от 17.00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата  на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 на основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл.4, чл. 6 и чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 2 и чл. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане […]

Прочети повече

(ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ Е ОТЛОЖЕНО ЗА ДРУГИ ДАТИ ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ОПИСАНИЕТО, Връзка към нова заповед и дата: https://shar.es/afzmxC) ОБЯВЛЕНИЕ На 28.02.2023 г. от 17.00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата  на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 наоснование чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл.4, чл. 6 и чл. 10, ал. 2 […]

Прочети повече

С пълния текст на заповедите можете да се запознаете тук: З-д РА-30-71 за 752 З-д РА-30-72 за 753 Посетена: 180

Прочети повече

Скъпи граждани, На линка по-долу можете да намерите текста на Заповед за изменение на ПУП, РСЛ22-РА50-1/14.04.2022 ИЗТЕГЛЯНЕ Посетена: 1,996

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ разгласяваме издадена Заповед № РСЛ22-РД09-50/11.01.2022 г. на главния архитект на Столична община – район „Слатина“, с която се дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване […]

Прочети повече

По-долу можете да изтеглите ЗАПОВЕД във връзка с бъдещи инвестиционни намерения за изграждане на детска градина на първия етаж в нова жилищна сграда в нов УПИ XLII-1139,1140 „за ЖС“, кв. 206, м. „Подуяне-Редута“ с искане за служебно изработване на изменение на плана за регулация за създаване на нова задънена улица от ул. „Поп Харитон“ на […]

Прочети повече