Заповед № РСЛ19-РД09-64/22.02.2019 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.702.55, 68134.702.54 и 68134.702.38, представляващи съответно УПИ ХVІІ – […]

Прочети повече

Заповед № РА-30-393/05.12.18 г. на Директор на Дирекция „ОСК” Посетена: 427

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-430/06.12.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 68134.702.149, 68134.702.150 и  68134.702.151,   УПИ V – 149, VI – 150 и IX – […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-416/20.11.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС …/изтегли/ Посетена: 435

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-368/24.10.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) в обхвата на УПИ ІІ – 267, кв. 237, м. „Подуене – Редута‟, по плана на гр. София, СО […]

Прочети повече

По реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме за издадена Заповед № РСЛ18-РД09-296/29.08.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) в обхвата на УПИ ХІІІ – 245а и преотреждане […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-243/06.07.2018 г. на Главния архитект на СО – район „Слатина”, с която се разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) в обхвата на УПИ ІІ – 97, кв. 209, м. „Подуене – Редута‟, по плана на гр. София, СО – район „Слатина‟ […]

Прочети повече

Заповед № РСЛ18-РД09-223/20.06.2018 г. Посетена: 221

Прочети повече