Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: съобщение – без дата Посетена: 767

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел-п уведомление_ЕЛ,п, уведомление_ЕЛ-п Посетена: 287

Прочети повече

ОБЯВА До фирми изготвящи обследване за енергийна ефективност на сгради Във връзка с необходимостта от възлагане изпълнение на изготвяне на енергийно обследване на сгради за изготвяне на такова на сградата на районната администрация на Слатина – СО, на убул. Шипченски проход 67. Вашите оферти изпращайте на имейл: info@so-slatina.org до 17:00 часа на 26.04.2023 година. Посетена: 106

Прочети повече

Уважаеми съграждани, с пълния текст можете да се запознаете тук: Съобщение 06 04 Посетена: 369

Прочети повече

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ   Уважаеми съграждани,   Уведомяваме ви, че ще бъде осигурен специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при Столична община на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 02.04.2023 г., с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция при провеждане на изборите за народни представители. […]

Прочети повече

ПИСМО – ПОКАНА УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На основание Заповед № СОА23-РД09-521/17.02.2023 г. на Кмета на Столична община и чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и чл. 46, ал. 1. т. 12 от ЗМСМА, във връзка с Указ № 28/31.01.2023 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на […]

Прочети повече

заповед_99б_ел уведом.писмо_А – ЕЛ.подпис уведом.писмо_П – ЕЛ.подпис уведом.писмо_С – ЕЛ.подпис Посетена: 401

Прочети повече