Съобщение за разрешение за премахване на дървесна растителност попадаща в строително петно, разположени на ул. „Слатинска река“ №12, УПИ III –706, кв.120, м.Христо Смирненски, район Слатина Разрешение за премахване на Слатинска река №12 Посетена: 77

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук:  заповед_99б_ел..подп Посетена: 494

Прочети повече

     Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.        В изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и […]

Прочети повече

Съобщение относно допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността “Началник отдел” в отдел “Правно-нормативно обслужване” при Столична община – район “Слатина” – СПИСЪК_1_ Посетена: 197

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: Пр№400-27.02.24г Посетена: 594

Прочети повече

Издадена е заповед  САГ24-РА51-38/15.02.2024г. към разрешение за строеж  № Б- 17/06.02.2024г. от Главния инженер на НАГ-СО за строеж:„Външно електрозахранване чрез кабелни линии Ср. Н. 10 kV и нов трафопост БКТП 1000kVA 10/0,4kV за ел. захранване на хипермаркет „Кауфланд” с подземен паркинг, подземен резервоар за противопожарни нужди, подземен резервоар за поливни нужди, декоративно – навигационна кула […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: Пр №388-30.01.24г Посетена: 424

Прочети повече

На тази дата през 1882 година Княжество България има своя първи Закон за общините и градското управление. А самата идея за установяването и развитието на местното самоуправление е заложена в Търновката конституция, приета още през 1879 г. През 1998 г. на Общото събрание на Национално сдружение на общините в Р България денят е приет като […]

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: заповед_99б_ел..подп. уведомление_ЕЛ-Г_(1).подп. уведомление_ЕЛ-И_(1).п уведомление_ЕЛ-С_(1).подп. уведомление_ЕЛ-СД_(1).подп. уведомление_ЕЛ-Ф_(1).подп. Посетена: 482

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: съобщение – без дата Посетена: 891

Прочети повече