Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г. Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република […]

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирование във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина Посетена: 34

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 42130 – Боровец чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина …/изтегли/ Посетена: 28

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за офицер във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина …/изтегли/ Посетена: 29

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Централно военно окръжие чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина…/изтегли/ Посетена: 30

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина Посетена: 31

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) Списък с вакантните длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон Посетена: 30

Прочети повече