Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирование във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина Посещения: 0

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 42130 – Боровец чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина …/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за офицер във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина …/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Централно военно окръжие чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина…/изтегли/ Посещения: 0

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина Посещения: 0

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) Списък с вакантните длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон Посещения: 0

Прочети повече