Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.05.2023 г. до 23.05.2023 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Смолян и Мусачево ИЗТЕГЛЯНЕ НА […]

Прочети повече

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина   ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ Посетена: 199

Прочети повече

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във военно формирование 24430 – гр. Троян ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ТУК Посетена: 148

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, за времето от 25.10.2022 г. до 26.10.2022 г. в Национална гвардейска част – гр. София. ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА Посетена: 163

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за матроски /войнишки/ длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни ли висши училища, в страната или в чужбина ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ТУК Посетена: 225

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана,  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ТУК Посетена: 234

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.09.2022 г. до 30.9.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ТУК Посетена: 276

Прочети повече

Поместваме ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОБЯВЛЕНИЕТО Посетена: 173

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 08.12.2022 г. до 21.12.2022 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево ИЗТЕГЛЯНЕ НА […]

Прочети повече

Заповед № ОХ – 571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната относно обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани ИЗТЕГЛЯНЕ ТУК Посетена: 195

Прочети повече