Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина Посетена: 360

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.05.2019 г. и 30.05.2019 г. на Националната гвардейска част – гр. София Посетена: 347

Прочети повече

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г. …/изтегли/ Посетена: 395

Прочети повече

Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г. Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република […]

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирование във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина Посетена: 362

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 42130 – Боровец чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина …/изтегли/ Посетена: 357

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за офицер във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина …/изтегли/ Посетена: 355

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Централно военно окръжие чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина…/изтегли/ Посетена: 351

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина Посетена: 338

Прочети повече