ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,               Във връзка с Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини и/или училища, поради липса на свободни […]

Прочети повече

            Ако сте собственик на куче, Ваше задължение съгласно  Закона за ветеринарномедицинската дейност, е да му поставите чип и да направите паспорт при ветеринарен лекар. С копие от паспорта трябва да дойдете в Дирекция „Общински приходи“ („Местни данъци и такси“) – подразделение Слатина,  да попълните декларация за притежаване на домашен любимец и да го регистрирате […]

Прочети повече

Програма „Зелена София“ на Столична община има за цел да поощри активното участие на гражданите в създаването на приятна, зелена и екологична среда за живеене на пространствата, които са общинска собственост.  Тя е напълно достъпна и за гражданите, живущи на територията на район „Слатина“, като вече втора година редица етажни собствености успяват да облагородят зелените […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, Във връзка с осъществяваната от пета „Районна служба пожарна безопасност и защита на населението“ превантивна дейност по време на есенно-зимния сезон Ви молим да имате предвид тези правила за пожарна безопасност в дома и информационно-разяснителни и превантивни мероприятия през есенно-зимния сезон 2021-2022 г. ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА  Пожаробезопасно отопление Посетена: 320

Прочети повече

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14 ноември 2021 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, Стартира прием на документи по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, насочен към домоуправителите и в район „Слатина“. В изпълнение на следващата фаза на проекта за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености са разработени следните документи за кандидатстване: образец на протокол от общото събрание на етажната собственост […]

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ Във връзка с Указ №245/14.09.2021 г. на Президента на Републиката за насрочване на избори за Народно събрание на 14.11.2021 г. (обн. ДВ, бр. 77/16.09.2021г.) и Решение на НС от 02.09.2021 г. (обн. ДВ, бр. 73/03.09.2021г.) за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, Заповед № СОА21-РД09-1297/30.09.2021г на Кмета на Столична община […]

Прочети повече

СО район „Слатина”  изпълни  проект с договор  № BG05M9OP001-2.101-0181-C02 „Грижа за хората в район Слатина” по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. Дейностите приключиха на 31 август 2021 г. Обслужени са 178 лица, […]

Прочети повече

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и т.9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Указ № 130 от 10 май 2021 г. на Президента на РБ за разпускане на Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 11 […]

Прочети повече

Уважаеми съкварталци, всеки, който иска да гласува по настоящ адрес, може да подаде електронно заявление за гласуване, но не по-късно от 14 дни преди изборния ден.  В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява […]

Прочети повече