Актуална информация за проекта се публикува своевременно на електронната страница на Столична община в раздел „Околна среда“, подраздел „Програми и проекти“ към проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“  на следния линк:   https://www.sofia.bg/web/guest/opos Посетена: 311

Прочети повече

Уведомяваме Ви, че може да подадете заявление по образец в деловодството на Район „Слатина“ за поставяне на филтър на комин, в случай че се отоплявате на дърва и въглища. Инициативата е част от усилията на Столична община да предотврати, образуването на замърсители на атмосферния въздух и е в изпълнение на договор № СОА19-ДГ55-789/29.11.2019г. с предмет: […]

Прочети повече

От 13 март до 13 юни 2019 г. домакинства на територията на Столична община могат да заявят желанието си за участие в Кампанията, чрез образец за намерение, който се подава в районната администрация/кметството/кметския наместник по местонахождение на имота. Допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища). Битовото отопление […]

Прочети повече

Административни услуги…/изтегли/ Заявления за работно време, за издаване на разрешения за ползване на място за търговия на открито и разполагане на подвижни съоръжения …/изтегли/ Заявления за издаване на разрешения за ползване на място чрез поставяне на фирмени-информационно- указателни табели…/изтегли/ Посетена: 868

Прочети повече

РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ Административни услуги…/изтегли/ Заявления за работно време, за издаване на разрешения за ползване на място за търговия на открито и разполагане на подвижни съоръжения …/изтегли/ Заявления за издаване на разрешения за ползване на място чрез поставяне на фирмени-информационно- указателни табели…/изтегли/ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД Стая 203, тел […]

Прочети повече

ТАКСИ 2016…/изтегли/ Заявление за кастрене и премахване на дървесна растителност…/изтегли/ Посетена: 931

Прочети повече

БЛАНКИ   Искане по образец…….тук Заявление за постоянен адрес……тук Адресна карта за настоящ адрес……тук Искане за издаване удостоверение за наследници……тук Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация……тук    АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ,ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ /ГРАО/” 1. Удостоверение за раждане – оригинал /връчва се на родител/ Лична карта Такса: […]

Прочети повече

БЛАНКИ   Искане по образец…….тук Заявление за постоянен адрес……тук Адресна карта за настоящ адрес……тук Искане за издаване удостоверение за наследници……тук Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация……тук    АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ,ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ /ГРАО/” 1. Удостоверение за раждане – оригинал /връчва се на родител/ Лична карта Такса: Безплатно […]

Прочети повече