Уважаеми жители на Слатина,   Българска Хънтингтън Асоциация е пациентска организация, работеща в подкрепа на семейства, засегнати от всички редки заболявания.   Тази година за първи път имат възможност да предложат на своите пациенти и техните близки да се включат в групи за психологическа подкрепа. Всеки месец се провеждат групови срещи, като отделно се събират […]

Прочети повече

Уважаеми граждани, открива се процедурата за участие по Програма “Зелена София” 2023г. Имате възможност да вземете участие и да облагородите междублоковите пространства, общинска собственост, около блоковете си с предоставените Ви: цветя, дървесна и храстова растителност, градински инструменти, паркова мебел, материали за ремонт, плочки, антипаркинг елементи, градински огради декоративни камъни и други. Краен срок за подаване […]

Прочети повече

Столичният общински съвет прие решение за предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. С последващо решение Столичният общински съвет реши такива устройства да се предоставят и на деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че при благоприятни атмосферни условия на 28.03.2023г. на територията на район „Слатина“ – СО ще бъдат извършени ДДД обработки срещу кърлежи и комари. Екипът на СО-район Слатина Посетена: 1,059

Прочети повече

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,   Информираме Ви, че стартира кампанията за предоставяне на безплатни компостери за компостиране на биоразградими отпадъци. Желаещите граждани да получат компостери е необходимо до 09 март 2023г. да подадат заявления в деловодството на районната администрация или по електронен път на е-mail: info@so-slatina.org В заявлението се посочва адреса и мястото за поставяне на компостера, […]

Прочети повече

Тук ще намерите полезна информация за най-предпочитаните превозни документи, издавани от Център за градска мобилност – ЕАД за пътуване с обществения транспорт на територията на София: Най-предпочитаните превозни документи, издавани от Център за градска мобилност – ЕАД   Посетена: 1,533

Прочети повече

Уважаеми граждани на район Слатина, В допълнение на публикацията ни, с която Ви информирахме за правилата и насоките за кандидатстване по проекта за саниране на сгради: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I: Старата публикация, предоставяме на Вашето внимание НОВИТЕ УТВЪРДЕНИ насоки за кандидатстване публикувани на сайта на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/ УДЪЛЖЕН […]

Прочети повече

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,              Във връзка с Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини и/или училища, поради липса на свободни места, приета с […]

Прочети повече

            Ако сте собственик на куче, Ваше задължение съгласно  Закона за ветеринарномедицинската дейност, е да му поставите чип и да направите паспорт при ветеринарен лекар. С копие от паспорта трябва да дойдете в Дирекция „Общински приходи“ („Местни данъци и такси“) – подразделение Слатина,  да попълните декларация за притежаване на домашен любимец и да го регистрирате […]

Прочети повече

Програма „Зелена София“ на Столична община има за цел да поощри активното участие на гражданите в създаването на приятна, зелена и екологична среда за живеене на пространствата, които са общинска собственост.  Тя е напълно достъпна и за гражданите, живущи на територията на район „Слатина“, като вече втора година редица етажни собствености успяват да облагородят зелените […]

Прочети повече