Заявления за гласуване с подвижна избирателна урна за граждани, поставени под задължителна карантина или изолация, се подават от днес (24.03.2021 г.) до 17.30 ч. на 31.03.2021 г.   Заявлението се подава при кмета на общината/района/кметството или кметския наместник по постоянния адрес на избирателя, поставен под задължителна карантина или изолация, или по настоящия му адрес, ако […]

Прочети повече

Имам постоянен и настоящ адрес в две различни населени места в страната. Къде ще мога да гласувам Трябва да фигурирате в избирателния списък в съответната секция по постоянния Ви адрес, където ще можете да гласувате. Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по […]

Прочети повече

Заповед на кмета на Столична община Места за поставяне на агитационни материали Посетена: 323

Прочети повече

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от […]

Прочети повече

Приложение №22 Декларация избирател извън страната чл.22 ал.2 и чл.243 Приложение №21 Заявление за гласуване извън страната чл. 16 ал.1 и чл.243 Приложение №18 Заявление-декларация за гласуване на друго място чл.34 ал.1,2,3,4 Приложение №17 Декларация по чл.28, ал.3,4 Приложение №14 Заявление за гласуване подвижна кутия Приложение №13 Заявление за изключване от Списък заличени лица чл.40 […]

Прочети повече

Скъпи съграждани,   Поради зачестилите сигнали за изхвърлени едрогабаритни отпадъци, които твърде дълго остават несъбрани, Ви молим да имате предвид този график на Столичен инспекторат за район “Слатина” с местата и времето на събиране и извозване на такива отпадъци.   Не забравяйте, че едрогабаритни отпадъци следва да бъдат оставяни на съответните места не по-рано от […]

Прочети повече

Административни услуги…/изтегли/ Заявления за работно време, за издаване на разрешения за ползване на място за търговия на открито и разполагане на подвижни съоръжения …/изтегли/ Заявления за издаване на разрешения за ползване на място чрез поставяне на фирмени-информационно- указателни табели…/изтегли/ Посетена: 1,682

Прочети повече

РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ Административни услуги…/изтегли/ Заявления за работно време, за издаване на разрешения за ползване на място за търговия на открито и разполагане на подвижни съоръжения …/изтегли/ Заявления за издаване на разрешения за ползване на място чрез поставяне на фирмени-информационно- указателни табели…/изтегли/ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД Стая 203, тел […]

Прочети повече

ТАКСИ 2016…/изтегли/ Заявление за кастрене и премахване на дървесна растителност…/изтегли/ Посетена: 1,923

Прочети повече

БЛАНКИ   Искане по образец…….тук Заявление за постоянен адрес……тук Адресна карта за настоящ адрес……тук Искане за издаване удостоверение за наследници……тук Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация……тук    АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ,ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ /ГРАО/” 1. Удостоверение за раждане – оригинал /връчва се на родител/ Лична карта Такса: […]

Прочети повече