Място Отбори Възрастова група/ пол I 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” 8-10 клас II 157 ГИЧЕ „Проф. Д-р Любомир Милетич“ 8-10 клас III ПГТ „Макгахан“ 8-10 клас Посетена: 618

Прочети повече

Дата Място на провеждане Отбори Възрастова група / Пол Резултат 12.12.2018 31 СУЧЕМ ПГТ „Макгахан“ / 157 ГИЧЕ 8-10 клас 2 ½ : 1 ½ 12.12.2018 31 СУЧЕМ 31 СУЧЕМ / ПГТ „Макгахан“ 8-10 клас 1:3 12.12.2018 31 СУЧЕМ 31 СУЧЕМ / 157 ГИЧЕ 8-10 клас 2:2 Посетена: 599

Прочети повече

Място Отбори Възрастова група/ пол I 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ 5-7 клас II 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” 5-7 клас III 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ 5-7 клас Посетена: 551

Прочети повече

Дата Място на провеждане Отбори Възрастова група / Пол Резултат 12.12.2018 31 СУЧЕМ 138 СУЗИЕ / 109 ОУ 5-7 клас 2 ½ : 1 ½ 12.12.2018 31 СУЧЕМ 23 СУ / 31 СУЧЕМ 5-7 клас 1:3 12.12.2018 31 СУЧЕМ 138 СУЗИЕ / 23 СУ 5-7 клас 2:2 12.12.2018 31 СУЧЕМ 109 ОУ / 31 СУЧЕМ […]

Прочети повече

КЛАСИРАНЕ Място Отбори Възрастова група/ пол I 23 СУ „Фр. Жолио-Кюри“ 8-10 клас юноши II ПГТ „Макгахан“ 8-10 клас юноши III 31 СУЧЕМ  „Иван Вазов“ 8-10 клас юноши Посетена: 473

Прочети повече

РЕЗУЛТАТИ Дата Място на провеждане Отбори Възрастова група / Пол Резултат 08.11.2018 148 ОУ „Проф. Д-р Л. Милетич“ 31 СУЧЕМ / 23 СУ 8-10 клас юноши 1:2 08.11.2018 148 ОУ „Проф. Д-р Л. Милетич“ 93 СУ / ПГТ Макгахан 8-10 клас юноши 1:2 08.11.2018 148 ОУ „Проф. Д-р Л. Милетич“ 31 СУЧЕМ / 93 СУ […]

Прочети повече

КЛАСИРАНЕ Място Отбори Възрастова група/ пол I 138 СУЗИЕ „Проф. В. Златарски“ 5-7 клас момчета II 23 СУ „Фр. Жолио-Кюри” 5-7 клас момчета III 109 ОУ „Христо Смирненски“ 5-7 клас момчета Посетена: 472

Прочети повече

РЕЗУЛТАТИ Дата Място на провеждане Отбори Възрастова група / Пол Резултат 08.11.2018 148 ОУ „Проф. Д-р Л. Милетич“ 138 СУЗИЕ / 148 ОУ 5-7 клас момчета 2:0 08.11.2018 148 ОУ „Проф. Д-р Л. Милетич“ 23 СУ / 109 ОУ 5-7 клас момчета 2:1 08.11.2018 148 ОУ „Проф. Д-р Л. Милетич“ 109 ОУ / 148 ОУ […]

Прочети повече

КЛАСИРАНЕ Място Отбори Възрастова група/ пол I 109 ОУ „Христо Смирненски“ 5-7 клас момичета II 148 ОУ „Проф. Д-р Любомир Милетич“ 5-7 клас момичета   Посетена: 519

Прочети повече

 РЕЗУЛТАТИ Дата Място на провеждане Отбори Възрастова група / Пол Резултат 08.11.2018 148 ОУ „Проф. Д-р Любомир Милетич“ 109 ОУ / 148 ОУ 5-7 клас момичета 2:0 Посетена: 500

Прочети повече