Съобщение за приемане на заявления и работа с избирателни списъци Посетена: 1,096

Прочети повече

Заповед № СОА19-РД09-489/05.04.2019 г. на кмета на Столична община за образуване на 1565 избирателни секции на територията на Столична община за изборите на членове на Европейския парламент от РБ – 2019 – https://www.sofia.bg/election Заповед № РСЛ19-РД09-123/09.04.2019 г. за определяне места за обявяване на избирателни списъци – /изтегли/, /изтегли/ Заповед № СОА19-РД09-509/11.04.2019 г. на кмета на […]

Прочети повече

Указ № 53/19.03.2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от РБългария – https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135927 Централна избирателна комисия – https://www.cik.bg/ Районна избирателна комисия – https://rik24.cik.bg/ep2019 Столична община – https://www.sofia.bg/election Заповеди Съобщения Уведомление за консултации, публикувано на 15.04.2019 г. Предварителни избирателни списъци част І за избори за членове на […]

Прочети повече