1. УКАЗИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА Р.България ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2. ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 3. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 5. СЪОБЩЕНИЯ, ЗАПОВЕДИ 6. СТОЛИЧНА ОБЩИНА 7. ГД „ГРАО”-СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ 8. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ 9. Избирателни списъци за гласуване в изборите за […]

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         Уважаеми граждани,Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, и в изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс, чл.38 ал.1 и ал.2 т.8, Ви уведомявам, че лицата със заявен настоящ адрес в чужбина, който към настоящия момент не е актуален за тях, трябва да […]

Прочети повече