Кмет на район
Георги Илиев – кмет
Приемно време на кмета: Петък от 09.00 до 12.00 ч.
Записването става предварително всеки понеделник на тел. 02/8705532
Facebook линк: https://www.facebook.com/GeorgiPlamenovIliev/