Екип на Район „Слатина“ администрира държавно делегирана дейност „Лична помощ“, съгласно сключено споразумение РСЛ19-ДГ56-56/06.08.2019 г. с Национален осигурителен институт и Агенция „Социално подпомагане“. Ако отговаряте на критериите, можете да се включите в програмата като личен асистент или като потребител. Заявления можете да попълните на гише „Деловодство“ в районната администрация или да изтеглите:

 

Основна информация
1. Заявление – Личен асистент
2. Декларация-личен асистент – Закон за защита от домашното насилие
3. Декларация 2-личен асистент
4. Заявление – Ползвател

 

Ако вече участвате в тази дейност като асистент, можете да изтеглите бланка за месечния си отчет:
Месечен отчет

 

ВАЖНО: Заявления за НОВИ ползватели и асистенти НЕ СЕ приемат през последните 3 (ТРИ) РАБОТНИ ДНИ на предходния месец