Столична община район „Слатина” съобщава, че е издадена Заповед № РД-09-183/17,06,14 г. на Кмета на район „Слатина” за провеждане на обществено обсъждане на проект
за Изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-1246 за ЖС и Общ. Обсл., кв. 92, м. „Христо Смирненски-Слатина”

Обявление за обществено обсъждане 1 …/изтегли/   

Заповед за обществено обсъждадне 1 …/изтегли/

Столична община район „Слатина” съобщава

Обяви | 0 коментара