Парк Гео Милев – ново начало

 

 


 Обявление за Програма “Зелена София”

Оценяването по етап 1 и етап 2 на проектните предложения по Програма “Зелена София” в районната администрация приключи. 
До етап 3 са допуснати следните кандидати:
1.    Проектно предложение № 94 П-89/17.06.2013г. 
2.    Проектно предложение № 94 Ж-14/26.06.2013г. 
3.    Проектно предложение № 94 А-148/27.06.2013г. 
4.    Проектно предложение № 18 00-27/28.06.2013г. 
5.    Проектно предложение № 18 00-28/28.06.2013г. 
6.    Проектно предложение № 21 00-143/01.07.2013г.
7.    Проектно предложение № 94 И-143/01.07.2013г. 
8.    Проектно предложение № 94 С-223/01.07.2013г. 
9.    Проектно предложение № 94 Г-97/01.01.2013г.


 ЗЕЛЕНА СОФИЯ 2013

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

София, бул. “Шипченски проход” № 67, п.к. 1574 «факс: 870 11 73 «тел.: 870 55 32

ПОКАНА

 На основание Заповед № СО-РД-09-470 / 18.05.2013г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2013 г.

 Срокът за подаване на проектните предложения е до 17,00 ч. на 17.06.2013 г. в деловодството на районната администрация, за чиято територия ще се кандидатства /за район „Слатина” администрацията е на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” 67, деловодство, ет. 1/.

 Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg, в рубриката „Зелена система – новини” или директно натискайки с мишката ТУК.

 Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, на ул.”Петко Каравелов” № 5, ет.3, ст.5 и 6, тел.02 952 28 32; 02 952 24 96 и 02 952 23 21 всеки петък от 10,00 ч. до 12,00 ч., на e-mail:so_green@abv.bg и за район „Слатина” на тел. 02 870 53 24.

 На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.


 Проект  BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове”

1. Указания – /разгледайте подробностти тук/

2. Контакти за София – /разгледайте подробностти тук/

3. Документи

 А) Заявления за интерес и подкрепа – /разгледайте подробностти тук/

 Б) Заявления за финансова помощ – /разгледайте подробностти тук/

Материалите са ни предоставени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.


 

Програми и проекти

Програми и проекти | 0 коментара