Уведомление за обявяване на  инвестиционното предложение  от Анка Велинова Георгиева  – Възложител, за „СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН №7 В АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ИППМП – СТОМАТОЛОГИЧНА” в партера на съществуваща жилищна сграда– УПИ II-183, кв. 149, м. „Гео Милев”, р-н Слатина”-СО, ул. „Акад. Никола Обрешков”,  №2 …./Изтегли/

Уведомление за обявяване на инвестиционното предложение от Анка Велинова Георгиева

Архив | 0 коментара