Уведомление за обявяване на  инвестиционното предложение от Ангел Иванов Жиров – управител на „АЛФА КОЛЕКТ” ЕООД за „Разширение дейността на съществуваща  площадка за отпадъци, с добавяне на нови отпадъци от дърво, опаковки от дървесни материали, биоразградими и обемни отпадъци от бита” –  ПИ №757, кв. 9а, м. „Христо Смирненски – Слатина”, СО – район „Слатина ”, гр. София,  ул. „Боян Магесник”, №100…../Изтегли/

Уведомление за обявяване на инвестиционното предложение от Ангел Иванов Жиров

Архив | 0 коментара