Проект: „Нови възможности за грижа”
СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ Е ОБЯВЕН ПЪРВИ ЕТАП НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”, ЗА НАБИРАНЕ НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” В СО – РАЙОН „СЛАТИНА”,
ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, ОТГОВАРЯЩИ НА ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
•    БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
•    ТРУДОВОЗАЕТИ ЛИЦА, НАЕТИ ИЛИ САМОНАЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОЧАСОВ ТРУД
•    НЕАКТИВНИ ЛИЦА (СТУДЕНТИ ИЛИ ПРИДОБИЛИ ПРАВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ – В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ), КОИТО МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОЧАСОВ ТРУД
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
В СГРАДАТА НА СО РАЙОН „СЛАТИНА”, бул. „Шипченски проход” № 67 от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. – в деловодството на район „Слатина”

 

Проект: „Нови възможности за грижа”

Обяви | 0 коментара