ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Кметът на СО район „Слатина” сключи партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане- МТСП с рег. № BG05-2207-1/24.03.2015 г. за изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05:9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”

 

СПИСЪЦИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Списък на оценените кандидати за лични асистенти…/изтегли/

Списък на класираните кандидат-потребители…/изтегли/

 

СЪОБЩЕНИЯ

ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Текущи Проекти | 0 коментара