На територията на СО район „Слатина” стартира проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 – 2020 г.

Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира от Агенцията за социално подпомагане в качеството си на Управляващ орган на оперативната програма с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ФЕПНЛ.

През есенно-зимния период 2014/2015 г. – от началото на октомври до края на април 112 души на територията на район „Слатина” получават топъл обяд. Със средства по оперативната програма се дава възможност на тези лица да получават топъл обяд и през останалите месеци на годината – от началото на май до края на септември.

Обществената трапезария предоставя топъл обяд в работните дни от седмицата на лица и семейства, които получават месечни социални помощи; на самотни неосигурени родители, които живеят с децата си; на самотни възрастни лица с минимални пенсии; на скитащи и бездомни лица; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане.

На територията на СО район „Слатина” дейностите се изпълняват в ресторант „Слатина” на ул. „Слатинска” № 167 всеки делничен ден от 11.00 до 12.00 ч.

Гарантира се предоставяне на разнообразно седмично меню, с което се осигурява балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

На територията на СО район „Слатина”

Социални дейности | 0 коментара