РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПАРКОВА МЕБЕЛ И ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА”

Покана …/изтегли/ публикувано на 14.07.2015 г.

Документация…/изтегли/ публикувано на 14.07.2015 г.

Количествена сметка …/изтегли/ публикувано на 14.07.2015 г.

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПАРКОВА МЕБЕЛ И ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА”

Чл. 14, ал.5 от ЗОП | 0 коментара