Проект: ПАЗЕТЕ НИ, НИЕ СМЕ ВАШИТЕ ДЕЦА

На 09.06. 2016 г. от 10.00 ч. в двора на 148 ОУ „Проф. Д-р Любомир Милетич”, по програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, СО район „Слатина”, съвместно със специалисти по безопасност на движението от Пътна полиция КАТ – СДВР, реализира по проект „Пазете ни, ние сме Вашите деца”.

Проведени бяха симулационни игри по безопасност на движението и демонстративни упражнения.

Проектът е изпълнен със съдействието на Столична община – Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” и ангажира младите хора от 148 ОУ и децата от ОДЗ № 65 „Слънчево детство”. Целта на проекта е повишаване на информираността им по безопасността по пътищата там, където живеят, учат или се забавляват в свободното си време. Провеждането на дейностите бе улеснено чрез осигурените подвижна площадка по безопасност на движението по пътищата – настилка, пътни знаци и светофари. Симулационните игри бяха проведени под компетентното ръководство на полицай от КАТ – СДВР.

Участниците от основната целева група (ученици) получиха информационни материали и попълниха успешно тест за проверка на знанията им по безопасност като участници в пътното движение.

В симулационните игри, поднесени в интересен и емоционален план, участниците затвърдиха и получиха нови познания по темата. Те им донесоха удовлетворение и засилиха интереса им към спазване на правилата като участници в пътното движение.

На инициативата по проекта присъстваха кметът на СО район „Слатина” Наталия Стоянова, Мария Георгиева – гл. експерт от СО Дирекция ПИСТ, директорът на 148 ОУ Стефан Дуфев, Даниела Димитрова – преподавател от 148 ОУ, експерти от районната администрация, родители и граждани.

 

 

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СЛАТИНА”

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА КАТО УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Проект: ПАЗЕТЕ НИ, НИЕ СМЕ ВАШИТЕ ДЕЦА!

За създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение
от СО район „Слатина”
ВИ КАНИМ
на 09 ЮНИ 2016 Г.
от 10.00 ч.
в двора на 148 ОУ „ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ”
ул. Слатинска, 35

–    Симулационни игри по безопасност на движението;

–    Демонстративни упражнения със специалисти по безопасност на движението.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

{gallery}07.06.2016/B:80:60:0:0:jquery_colorbox:GalleriaWhite{/gallery}

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА КАТО УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Във връзка с обявена Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение СО район „Слатина” кандидатства и защити проект „Пазете ни, ние сме Вашите деца”.
Приоритетна област 1:
– Създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение в образователните институции (училище и детска градина).
Срок на изпълнение: 30 септември 2016 г.
Проектът „Пазете ни, ние сме Вашите деца” е насочен към подрастващите участници в движението на възраст от 5 до 17 години. Същността на проекта е свързана с неговата основна цел – работа по превенция за безопасно движение на децата, стъпвайки на добрите практики и надграждайки постигнатото до момента.
Целева група:
Всички учебни заведения на територията на район „Слатина” – деца на възраст от 5 до 14 години, младежи 15-17 години, учители, родители, водачи на МПС, специалисти по БД, граждански организации, доброволци.
В помощ на успешната реализация на проекта ще бъде изготвена информационна брошура с практически препоръки по пътна безопасност:
Децата са сред най-уязвимите участници в пътното движение. Наша отговорност е да ги научим да се пазят сами, да познават и спазват основните правила за движение. В навечерието на новата учебна година експерти от „Пътна полиция“ изготвиха практически препоръки, чията основна цел е да запазим живота и здравето на децата си.

Практически препоръки по пътна безопасност за деца и юноши

Всяко начало на учебната година е изпълнено с радостни вълнения, празнично и приповдигнато настроение. Хиляди първолаци за първи път влизат в училище за среща с нов и непознат свят, други за пореден път заемат местата си в класните стаи след лятната ваканция, а много от порасналите вече за последна година ще бъдат ученици.
За жалост, поради травми от пътни инциденти тази година не малко от децата няма да тръгнат навреме на училище. Има и такива, които никога повече няма да прекрачат училищния праг, защото са загубили живота си при катастрафа на пътя.
За да запазим живота на децата на пътя, отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ препоръчва:

АКО СТЕ УЧЕНИК

Не забравяйте, че е важно да се научите да се пазите сами на пътя. Там вие сте уязвими особено ако сте сами и не можете да потърсите помощ от възрастен.
Затова, заради своята сигурност, приемете следните съвети:
Ако ходите сами на училище
– Припомнете си заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно, както и основните правила за движение като пешеходци.

Не забравяйте, че заради личната си безопасност винаги трябва:
– да пресичате при зелена светлина на светофара;
– да се движите по тротоара и да използвате изградените подлези и надлези за пешеходци;
– да вървите по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
• Използвайте светлоотразителни жилетки или елементи, които може да закрепите за облеклото или ученическата си раница.
• Ако закъснявате за училище, това не е повод да нарушавате правилата за движение на пътя, защото лесно може да станете жертва на катастрофа.
• Ако кръстовището е оживено, пресечете с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
• Обсъдете с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнете за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запаметете в телефона си номерата им.

Ако се придвижвате до училище с велосипед
• Преди началото на учебната година заедно с родителите си прегледайте техническата изправност на колелото.
• Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
• Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

Не забравяйте, че:
– велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
– до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
– когато са навършили 12 години, велосипедистите трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
– за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
• Обсъждайте с родителите и с приятелите си актуални събития, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
• Винаги носете светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
• Закъснението за училище не е повод да преминете на червен сигнал на светофара, защото лесно може да станете причина за катастрофа и да пострадате в нея.
• Помнете, че при пътен инцидент винаги може да позвъните на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или да направите това сами.

АКО СТЕ РОДИТЕЛ
Не забравяйте, че най-важна за вас е безопасността на вашето дете. Ако остане само на
пътя, то е уязвимо, без наблюдение и контрол от възрастен.
Затова, заради неговата сигурност, приемете следните съвети:

• Ако детето ви е първокласник
– Преди началото на учебната година уточнете най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
– Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.
– Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.
– В началото и в края на учебния ден се погрижете лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратите и посрещнете дето си до/от училищния вход.
– Винаги разговаряйте за правилата за безопасно движение като пешеходци или като пътници в семейния автомобил.
– Винаги бъдете за пример и не правете компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
– При възможност закупете светлоотразителни жилетки или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
• Предварително уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ, ако вие не сте наблизо. Запаметете в телефона на детето си номерата на хората, на които може да се довери.

• Ако вие возите детето си до училище
– Проверете изправността на обезопасителните системи за деца, които използвате.
– Използвайте обезопасителни системи за деца дори училището да е близо до дома ви и да ви се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ви дете.
– Докато пътувате, коментирайте поведението на останалите участници в движението.
– Бъдете за пример и не допускайте компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

• Ако детето ви ходи само до училище
• Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
• Припомнете си заедно основните правила за движение като пешеходци:
– Настоявайте детето ви винаги да пресича при зелена светлина на светофара.
– Насърчете го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.
– Обърнете внимание, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
– Настоявайте убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя. Ако направи компромис, може да се окаже жертва на катастрофа.
– Препоръчайте на детето си, ако кръстовището е оживено, да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
• Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти и последиците от тях.
• При възможност закупете светлоотразителни жилетки или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
• Актуализирайте списъка на хората, към които може и трябва да се обърне за помощ,ако настъпи пътен инцидент. Предложете на детето да запамети в телефона си номерата на хората, на които може да се довери.

• Ако детето ви се придвижва до училище с велосипед
• Преди началото на учебната година заедно прегледайте техническата изправност на колелото.
• Уточнете заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
• Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите, като
• припомните, че:
– велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
– -до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
– когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
– за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
• Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
• Настоявайте детето ви винаги да носи светлоотразителна жилетка и други
• светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
• Напомняйте на децата си, че при пътен инцидент винаги може да позвънят на вас, за да подадете сигнал в полицията на телефон 112, или да направят това сами.

АКО СТЕ ВОДАЧ

Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.
Заради тяхната сигурност, приемете следните съвети:
• Ако се движите в близост до детско или учебно заведение
• Винаги спазвайте ограниченията на скоростта. Те са въведени, за да предпазят кактодецата, така и вас от пътен инцидент.
• Винаги бъдете готови да спрете. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях е изостанало и бърза да настигне другите. В този момент то забравя, че е на пътя и че там има други правила.
• Винаги помнете, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
• Никога не спирайте върху пешеходната пътека. Това може да провокира децата да потърсят друго място за пресичане на пътното платно и да попаднат в риск от пътен инцидент.

• Ако преминавате покрай спирки на масовия градски транспорт в близост до учебно заведение
• Винаги се движете със скорост под максимално разрешената. Често децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
• Винаги бъдете в готовност да спрете. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение, тичайки. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
• Винаги давайте предимство на децата, които пресичат пътното платно на пешеходна пътека. Ако зад вас се движи друг автомобил, подайте разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
• Винаги бъдете толерантни към деца-велосипедисти. Никога не забравяйте, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.
• Винаги помнете, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
• Ако забележите неправилно или рисково поведение, спрете и обяснете до какви последици може да доведе то.
• При пътен инцидент винаги може да подадете сигнал на телефон 112.

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СЛАТИНА”

Поредна сесия по проект: ПАЗЕТЕ НИ, НИЕ СМЕ ВАШИТЕ ДЕЦА

ФЛАШМОБ

На 20.09. 2016 г. от 10.00 ч. по програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение СО район „Слатина” организира и проведе флашмоб в три лъча с крайна точка парк „Гео Милев”.

Проектът ангажира младите хора от 148 ОУ „Проф. Д-р Любомир Милетич” с директор Ани Деянова, 93 СУ „Александър Теодоров-Балан” с директор Евдокия Гергова, и децата от ДГ № 155 „Веселина” с директор Нели Кацарска.

Децата и учениците се забавляваха и демонстрираха познанията си по темата чрез симулационни игри по безопасност на движението и демонстративни упражнения.

Целта на проекта е повишаване на информираността на родителите и учителите относно необходимостта от по-голяма безопасност на децата пешеходци, велосипедисти и пътници.

Демонстративното обучение по пътна безопасност възпитава култура на поведение на пътя. Има за задача намаляване на предпоставките и броя на пътнотранспортни произшествия с деца и подрастващи. 

В специални игрови симултативни занимания децата и учениците показаха какво са научили и как са подготвени.

Провеждането на дейностите бе улеснено чрез осигурените от проекта: подвижна площадка по безопасност на движението по пътищата – настилка, пътни знаци и светофари.

Участниците от основната целева група (ученици) получиха информационни материали и попълниха успешно тест за проверка на знанията им по безопасност като участници в пътното движение.

На инициативата по проекта присъстваха кметът на СО район „Слатина” Наталия Стоянова, Катя Милушева и Таня Варадинова – учители от ДГ № 155 „Веселина”, Надка Филипова – учител в 93 СУ „Ал. Теодоров-Балан”, Светослав Младенов – учител от 148 ОУ „Проф. Д-р Любомир Милетич”, специалисти по пътна безопасност, и експерти от районната администрация.

{gallery}20.09.2016:80:60:0:0:jquery_colorbox:GalleriaWhite{/gallery}

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА КАТО УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Нови страници | 0 коментара