Стартиране на проект “Модел на Обществен съвет в съвременното училище”

От 19.05.2016 г. стартира проект “Модел на Обществен съвет в съвременното училище”, изпълняван от Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги”, с финансовата подкрепа на Програма “Европа” на Столична община – 2016 г.

Проектът има за цел разработване и тестване на Модел на обществен съвет за подкрепа на стратегическо развитие на училищата, граждански мониторинги партньорство между общността, местната власт и образователните институции.

Партньори:

Районна администрация Слатина

23 СОУ “Фредерик Жолио-Кюри”

31 СУЧЕМ “Иван Вазов”

138 СОУ “Проф. Васил Златарски”

Обща стойност на проекта: 7000 лв

Продължителност на проекта: 6 месеца

Стартиране на проект “Модел на Обществен съвет в съвременното училище”

Нови страници | 0 коментара