„Изпълнение на неотложни конструктивни и възстановителни работи за следните обекти на територията на район „Слатина” – ОДЗ №67 „Мечо пух”, 148 ОУ „Проф.д-р Любомир Милетич”, ЦДГ №55 „Веселина” – филиал съгласно Приложение №1 на Решение №394 по Протокол №16 от 09.06.2016 г. на Столичния общински съвет” по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 – „Обработка на дилатационни фуги, укрепителни работи на носеща стена до стълбищна клетка (яслен блок) В сградата на ОДЗ №67 „Мечо пух”

Обособена позиция №2 – „Отстраняване на конструктивни локални дефекти на покрив корпус „Е” и корпус „Г” в сградата на 148 ОУ „Проф.д-р Любомир Милетич”

Обособена позиция №3 – „Конструктивно укрепване и ремонтно – възстановителни работи на покрив над плувен басейн в сградата на ЦДГ №55 „Веселина” – филиал

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054427

Дата на публикуване: 18.07.2016г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП /изтегли/ – публикувано на 18.07.2016 г.
Декларация по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП /изтегли/ – публикувано на 18.07.2016 г.
Списък по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП /изтегли/ – публикувано на 18.07.2016 г.
Техническо предложение /изтегли/ – публикувано на 18.07.2016 г.
Ценово предложение /изтегли/ – публикувано на 18.07.2016 г.

Документация за обособена позиция 1 /изтегли/ – публикувано на 18.07.2016 г.
Документация за обособена позиция 2 /изтегли/ – публикувано на 18.07.2016 г.
Документация за обособена позиция 3 /изтегли/ – публикувано на 18.07.2016 г.
Проект на договор /изтегли/ – публикувано на 18.07.2016 г.

Разяснение на Възложителя по условията на обществената поръчка по реда на чл. 189 от ЗОП № Към РСЛ16-ЕВ00-553-/1/20.07.2016 г…/изтегли/ публикувано на 20.07.2016 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по обособена позиция № 1 до 09.08.2016 г.  17 часа…/изтегли/-публикувано на 03.08.2016 г.

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, УТВЪРДЕН НА 19.08.2016Г. …/изтегли/
Договор № РСЛ16-ДГ55-11/29.08.2016 г. по обособена позиция № 1…/изтегли/-публикувано на 29.08.2016 г.
Договор № РСЛ16-ДГ55-12/29.08.2016 г. по обособена позиция № 2…/изтегли/-публикувано на 29.08.2016 г.
Договор № РСЛ16-ДГ55-13/29.08.2016 г. по обособена позиция № 3…/изтегли/-публикувано на 29.08.2016 г.
Приложения към договор № РСЛ16-ДГ55-11/29.08.2016 г по обособена позиция № 1…./изтегли/-публикувано на 29.08.2016 г.
Приложения към договор № РСЛ16-ДГ55-12/29.08.2016 г по обособена позиция № 2…./изтегли/-публикувано на 29.08.2016 г.
Приложения към договор № РСЛ16-ДГ55-13/29.08.2016 г по обособена позиция № 3…./изтегли/-публикувано на 29.08.2016 г.

„Изпълнение на неотложни конструктивни и възстановителни работи за следните обекти на територията на район „Слатина”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара