Кръгла маса по проект “Модел на обществен съвет в съвременното училище”

Ученици, учители и родители планираха развитието на училището и работата на Обществения съвет в него
Асоциация на доставчиците на социални услуги проведе на 20 октомври т.г. Кръгла маса за представяне на резултатите по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Слатина“, 23 СУ, 31 СУЧЕМ и 138 СУ.

Проектът има за цел разработване на модел на обществен съвет, който да подпомогне взаимодействието и гражданското участие в управлението на училището.
Форумът бе открит от Цветомира Георгиева, координатор по Програма Европа на Столична община , която поздрави участниците и мотивира подкрепата на Програма Европа към проект, развиващ умения за партньорство и граждански мониторинг.
Стели Петева, експерт по проекта, представи идеята, развитието и постигнатото в трите училища. Екип от ученици от всяка образователна институция популяризираха своето училище и готовността си да участват в развитието му – чрез участието си в обществения съвет, в ученическия парламент и в ежедневната учебна работа. Събрана бе банка с идеи на участниците как българското училище да стане по-модерно и привлекателно.
Ученици, учители и родители дискутираха мечтаното развитие на трите училища- партньори по проекта: 23 СУ “Фредерик Жолио-Кюри”, 31 СУЧЕМ “Иван Вазов” и 138 СУ “Проф. Васил Златарски”, както и приноса на обществения съвет и на район „Слатина“ за това развитие. Участие взеха Стефка Любомирова, началник отдел „Образование, култура, социални дейности, спорт“ в район „Слатина“, Мая Митренцева, старши експерт от Регионално управление на образованието София-град, представители на ръководството и координатори по проекта на трите училища – Ваня Вълкова, зам-директор на 23 СУ, Йорданка Тодорова, учител по ИТ и информатика в 138 СУ и Йордан Левордашки – зам. директор на 31 СУЧЕМ. Гости бяха представители на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, както и неправителствени организации.

Кръгла маса по проект “Модел на обществен съвет в съвременното училище”

Последни новини | 0 коментара