СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка със зачестили запитвания и сигнали от ваша страна за изграждане на пешеходен мост над р. Слатинска река (югоизточната част на реката, в участъка при: ул. „Слатинска река”, ул. „Спътник” и ул. „Кривина”), предлагаме на вашето внимание анкетно проучване, с което целим да обхванем по-широк кръг от хора.
Периодът за провеждане на анкетата е февруари – април 2017г., като формулярите за попълване могат да бъдат получени от:

• Управителите на етажната собственост, както следва:
бл. 67, вх.А; бл.67, вх.Б; бл. 67А, вх.А; бл.67А, вх. Б; бл.73; бл.74; бл. 75 и ул. „593” Ш2
• 154 ЦДГ „Сбъдната мечта”- филиал;
• МДЛ „Цибалаб” ЕООД- филиал;
• ОП „Социален патронаж”;
• Дирекция „Социално подпомагане”- Слатина, вкл. отдел „Социална закрила”, отдел „Закрила на детето”, отдел „Хора с увреждания и социални услуги”;
• на място в районната администрация- отдел „КСИИБЕ”, СО- район „Слатина”
Молим за вашето коректно и отговорно отношение към попълването, разпространението, и предаването на приложената анкета.
СО- РАЙОН „СЛАТИНА”

Доклад от анкетно проучване

СЪОБЩЕНИЕ

Обяви | 0 коментара