„Да подкрепим толерантността с музика и танци”

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към район „Слатина” съвместно с другите комисии от районите „Искър”, „Подуяне” и „Младост” организираха за втора поредна година фестивал „Да подкрепим толерантността с музика и танци” в Дома на културата „Искър”.

С посланието „Нека бъдем толерантни!” участниците в събитието призоваха своите връстници за повече добрина, смиреност и отдаденост към обществени каузи. Фестивалът, като част от работната програма на МКБППМН, район „Слатина”, е с цел превенция на агресията в училищата, водеща до асоциално поведение на малолетни и непълнолетни.
Представителите на всяко едно училище от четирите столични района със своите танци и песни придадоха висок емоционален заряд на мероприятието. Те демонстрираха, че всички хора са различни помежду си, но заедно и със съвместни усилия могат да постигнат много.
Учениците на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” и 94 СУ „Димитър Страшимиров” със своите танцови умения представиха район „Слатина”. Възпитаниците от училището за чужд език и мениджмънт изпълниха гръцкия народен танц „Сиртаки”, а децата от кв. „Христо Ботев” със своето участие припомниха за културата и духа на Ориента.
За всички младежи – участници, организаторите от Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни бяха подготвили награди и грамоти.

Да подкрепим толерантността с музика и танци

Последни новини | 0 коментара