Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община-район „Слатина”

Уникален номер в АОП: 9062942
Дата на публикуване: 03.04.2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.

Документация…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 1…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 2…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 3…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 4…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 5…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 6…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 7…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 8…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 9…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 10…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 11…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 12…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 13…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 14…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 15…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Образец 16…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Техническа спецификация…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.
Проект на договор…/изтегли/-публикувано на 03.04.2017 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 24.04.2017 г., 17 часа…/изтегли/-публикувано на 19.04.2017 г.
ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, УТВЪРДЕН НА 28.04.2017 Г…./изтегли/

Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община-район „Слатина”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара