Уведомление за инвестиционно предложение от „Софийска вода” АД: Реконструкция на уличен водопровод Ø 500 мм СТ по бул. „Асен Йорданов”, в участъка от бул. „Проф.Цветан Лазаров” до бул. „Шипченски проход”, район „Слатина”- Столична община

Обява
Приложение № 2
Координати на обекта
Чертеж-ситуация на обекта
Строително-ситуационен план

Уведомление за инвестиционно предложение от „Софийска вода” АД

Обяви | 0 коментара