„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за извършване на ремонтни строително – монтажни работи и осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен подлез находящ се на ул.”Черковна”, ул.”Гео Милев” и бул. „Ситняково” , на територията на Столична община район „Слатина”

Уникален номер в АОП: 9065247
Дата на публикуване: 14.06.2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Документация …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 1 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 2 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г..
Образец 3 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 4 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 5 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 6 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 7 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 8 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 9 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 10 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 11 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г..
Образец 12 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г..
Образец 13 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 14 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 15 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Образец 16 …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Проект на договор …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Карта Софийска вода – Ситняково …/изтегли/ – публикувано на 14.06.2017 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 04.07.2017 г., 17 часа…/изтегли/-публикувано на 30.06.2017 г.
ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, УТВЪРДЕН НА 13.07.2017 Г…./изтегли/

Изготвяне на технически инвестиционни проекти за извършване на ремонтни строително

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара