С ГРИЖА КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА И ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА «ЛИЧЕН АСИСТЕНТ» и «ДОМАШЕН ПОМОЩНИК»

Поредна супервизия по проект «Център за интегрирани грижи» се проведе на 07.06.2017 г. /сряда/ в залата на СО район «Слатина». Специалисти и предоставящи услугите «Личен асистент» и «Домашен помощник» споделиха своя опит, размениха подкрепящи идеи в предоставянето на услугите. Добри практики бяха предоставени за коментар и обсъждане.

С ГРИЖА КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА И ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГАТА «ЛИЧЕН АСИСТЕНТ» и «ДОМАШЕН ПОМОЩНИК»

Проект "Независим живот" | 0 коментара