Уникален номер в АОП: 9066040
Дата на публикуване: 07.07.2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.

Документация…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 1…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 2…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 3…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 4…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 5…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 6…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 7…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 8…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 9…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 10…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 11…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 12…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 13…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 14…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 15…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Образец 16…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Проект на договор…/изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.

Детска площадка в кв. „Хр. Смирненски”- парк „Слатинска река” – публикувано на 07.07.2017 г.

Детска площадка в УПИ VII – за озеленяване, кв.244, ж.к. „Христо Смирненски” – публикувано на 07.07.2017 г.

Детска площадка в междублоково пространство в ж.к. „Яворов” при бл. 42-44 – публикувано на 07.07.2017 г.

Детска площадка в междублоково пространство в кв. „Христо Смирненски“ на ул. „Роглец” при бл.1 и бл. 2 – публикувано на 07.07.2017 г.

Детска площадка в междублоково пространство в ж.к. „ Гео Милев”, ул. ,,Светлоструй” №19, зад бл. 1 – публикувано на 07.07.2017 г.

Детска площадка в междублоково пространство в кв. „Христо Смирненски”, ул. „К. Божиков” бл. 35 – публикувано на 07.07.2017 г.

Разяснение на Възложителя по условията на обществената поръчка по реда на чл. 189 от ЗОП № Към РСЛ17-ВК08-693-/7/…/изтегли/ – публикувано на 17.07.2017 г.

Протокол от работата на комисията, утвърден на 17.08.2017 г…./изтегли/ – публикувано на 17.08.2017 г.

Изграждане и извършване на ремонтни дейности на детски площадки на територията на СО-район „Слатина”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара